Wat is de betekenis van Walter?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Walter

Walter - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2023-10-02
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Walter

m Tweestammige Germ. naam, met als eerste lid wald-, walt- ‘heersen’ (zie -wald-); het tweede lid is ‘heer, leger’ (zie -her-). De naam betekent dus ongeveer 'de heerser over het leger". Heiligennaam: Walter, abt van Pontoise (ten n.w. van Parijs); gest. 1099; kerk. feestdag: 8 apr. Oude vleivormen zijn soms moeili...

Direct toegang tot alle 6 resultaten over Walter?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Walter

Wouter.

2023-10-02
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Walter

1. Wouter. 2. heerser, bestuurder, beschikker.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Walter

Aartsdiaken van Terwaan, beschreef het leven van ➝ Karel den Goeden van Vlaanderen nog in het jaar van diens vermoording (1127). Germ. Hist. (XII, 537-560). Uitgave in: Mon. Germ. Hist. (XII)

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Walter

Onder dezen naam vermelden wij: Johann Gottfried Walter, een uitstekend ontleedkundige, geboren te Königsberg den 1sten Julij 1734. Hij studeerde te Kopenhagen en te Frankfort aan de Oder en werd prosector aan het medisch-chirurgisch collegie te Berlijn, waar hij in 1762 tot tweede- en in 1774 tot eerste-hoogleeraar in de genees- en verloskunde wer...