Wat is de betekenis van wakerdijken?

2023-06-01
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

wakerdijken

De wakerdijk is een dijk met een waterkerende functie, vanaf het water gerekend de eerste in het rijtje waker - slaper - dromer. (Thesaurus landschap)

Gerelateerde zoekopdrachten