Wat is de betekenis van Wakend?

2023-06-08
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wakend

wakend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanwaken

Lees verder

Direct toegang tot alle 5 resultaten over Wakend?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wakend

bn., 1. in de uitdr. een wakend oog over (of op) iets (of iem.) houden, geregeld toezien, onder contrôle houden ; 2. een wakende boei, die de plaats aanwijst waar het anker ligt.

Lees verder
2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

wakend

bn.; waakzaam, oplettend, nauwkeurig toeziend: een wakend oog op iets houden.

2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

wakend

('wa:kənt) bn. 1. oplettend, waakzaam : een oog op, over iemand, iets houden. 2. Zeew. de plaats aanwijzend waar het anker ligt : een -e boei.

Lees verder
2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

WAKEND

WAKEND - bn. oplettend, waakzaam; gadeslaande: eene wakende boei, eene boei welke de plaats aanwijst, waar het anker ligt; (fig.) een wakend oog over (of op) iets (of iem.) houden, nauw keurig toezien, al de handelingen van iem. nagaan.