Wat is de betekenis van Wadi of Wed?

2023-10-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Wadi of Wed

Frans Oued, is de naam van diepe, brede dalen met steile wanden in de woestijnen van Arabië en Egypte, in de Sahara en in het Atlasgebergte. Bij plotselingen, hevigen regenval kunnen deze in korten tijd in snelstromende rivieren veranderen, met een zeer grote water- en puinverplaatsing. Hierdoor blijven de wanden zo steil als van een canon en...