Wat is de betekenis van Wacht?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

wacht

(1901) (afk. van wachtwoord) (ton.) claus. • Een mooi ding! Hoe kan ik spelen, als jij ‘de wacht’ niet geeft? (Justus van Maurik: Burgerluidjes. 1901) • Wacht (verkorting van wachtwoord), de laatste woorden van de repliek van de partner, waarop de speler moet inzetten met zijn eigen tekst. D.g. (De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5...

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wacht

wacht - Zelfstandignaamwoord 1. (m) iemand die tot taak heeft iets te bewaken De wachten werden volledig overrompeld. 2. (f)/(m) een tijd waarin men de taak heeft iets te bewaken Hij hield vanaf middernacht de wacht en werd om drie uu...

2024-05-22
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Wacht

Een wacht(er) voor de mond of lippen zetten, op zijn woorden passen; zwijgen. Een wacht voor de mond zetten komt letterlijk uit de bijbel: ‘Zet een wacht voor mijn mond, HEER, / een post voor de deur van mijn lippen. / Houd mijn hart ver van het kwaad, / verleid het niet tot goddeloze daden / met hen die onrecht bedrijven, / laat mij niet eten van...

2024-05-22
Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Marc De Coster (2017)

Wacht

Wacht - te kooi geen wachtdienst hebben. Wageren een schip van binnen bekleden. Wal de wal op gaan: passagieren.

2024-05-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wacht

wacht - zelfstandig naamwoord 1. het wakker blijven om toezicht te houden ♢ wie heeft de wacht vannacht? 1. op wacht staan [ergens staan om toezicht te houden] 2. de wacht houde...

2024-05-22
Theater

Gedigitaliseerd Ensie (2015)

Wacht

Wacht. Woord of gebaar waarna een bepaalde actie moet worden ondernomen, zoals: opkomst van acteur, een geluid (geluidwacht*).

2024-05-22
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

wacht

van wacht zijn (wachtdienst hebben). Ben jij vanavond van wacht?

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

wacht

weekend-, avond- of nachtdienst. - van wacht zijn, dienst hebben, weekend- of nachtdienst hebben. - dokters en apothekers van wacht, artsen en apothekers met weekend- of nachtdienst.