Synoniemen van Waarneming

2019-11-18

Waarneming

Het vermogen om van de wereld via de zintuigen kennis te nemen, of de algemene uitoefening van dit vermogen, of bijzondere gevallen van deze uitoefening, of ook wel dat wat waargenomen wordt (zo noemt hume zowel impressies als ideeën ‘waarnemingen’). De met waarneming verbonden problemen vormen een belangrijk gebied in de epistemologie. De analyse van waarneming wordt gecompliceerd door de verscheidenheid van haar objecten (vgl. zijn). Neemt men, steeds in dezelfde zin, waar dat Kees rood i...

2019-11-18

waarneming

Waarneming is: 1) (alg.): het waarnemen, met de zintuigen in zich opnemen; 2) (beeldend): gadeslaan of het kijken naar iets, bijv. tekenen naar de waarneming: tekenen terwijl je het onderwerp in werkelijkheid voor je ziet, ‘naar de aanschouwing’ betekent hetzelfde.

2019-11-18

Waarneming

Eerste stap in de productielijn van de weersverwachting. De waarneming staat aan de basis van elke weersverwachting, maar is ook van grote waarde voor studie en onderzoek. Tenslotte is de waarneming weer de controle op de juistheid van de uitstaande weersverwachtingen. De waarneming is een weerrapport. Een beschrijving van een groot aantal elementen (weerelementen), die bij elkaar het weer vormen, op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip. Op alles bij elkaar zo'n 20.000 plaatsen op aarde w...

2019-11-18

waarneming

waarneming - Zelfstandignaamwoord 1. iets via de zintuigen registreren Woordherkomst Naamwoord van handeling van waarnemen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen perceptie Verwante begrippen observatie

2019-11-18

waarneming

waarneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-ne-ming 1. wat je ziet ♢ hij deed een interessante waarneming Zelfstandig naamwoord: waar-ne-ming de waarneming de waarnemingen het waarneminkje Synoniemen perceptie

2019-11-18

Waarneming

Waarneming is het opzettelijk en ingespannen vestigen van onze aandacht op een bepaald voorwerp of verschijnsel, om het eigenaardige daarvan te leeren kennen. Van de gewone waarneming uit het dagelijksch leven onderscheidt zich de wetenschappelijke, doordien deze volbragt wordt volgens beginselen en regels, die door de wetenschap worden verkondigd en voorgeschreven, terwijl men daarbij tevens een bepaald doel voor oogen heeft. Alle ervaringswetenschappen rusten op den grondslag der waarneming. D...

2019-11-18

Waarneming

Waarneming - een zeer moeilijk begrip der Psychologie (aesthesis, perceptio), beteekent: 1. de handeling ; 2. den inhoud van het waarnemen. Men onderscheidt een uiterlijke w. (van dingen der ruimtewereld) en een innerlijke (van toestanden der eigen ziel). — Wat de eerste betreft, hier is de zinnelijke waarneming scherp te onderscheiden van de z. gewaarwording. Zij is meer dan deze, en eveneens meer dan de z. voorstelling, in zoover in de z. waarneming de voorstelling betrokken wordt op een rui...

2019-11-18

waarneming

waarneming - De actie of de praktijk van observeren, kijken of opmerken.

2019-11-18

Waarneming

(psychol.) is een verrichting van den mensch en van het dier, waarin het aanwezige gekend wordt. Wij nemen waar met onze zintuigen. Of we waarnemen en wat we waarnemen hangt niet alleen af van den staat onzer zintuigen, maar ook van onze gerichtheid en herinneringen. Daarop berusten de waarnemingsillusies. Ellerbeck.