Wat is de betekenis van Waarneming?

2019
2021-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waarneming

waarneming - Zelfstandignaamwoord 1. iets via de zintuigen registreren Woordherkomst Naamwoord van handeling van waarnemen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen perceptie Verwante begrippen observatie

Lees verder
2018
2021-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

waarneming

waarneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-ne-ming 1. wat je ziet ♢ hij deed een interessante waarneming Zelfstandig naamwoord: waar-ne-ming de waarneming de waarnemingen...

Lees verder
2002
2021-01-28
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

waarneming

Waarneming is: 1) (alg.): het waarnemen, met de zintuigen in zich opnemen; 2) (beeldend): gadeslaan of het kijken naar iets, bijv. tekenen naar de waarneming: tekenen terwijl je het onderwerp in werkelijkheid voor je ziet, ‘naar de aanschouwing’ betekent hetzelfde.

1993
2021-01-28
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Waarneming

Eerste stap in de productielijn van de weersverwachting. De waarneming staat aan de basis van elke weersverwachting, maar is ook van grote waarde voor studie en onderzoek. Tenslotte is de waarneming weer de controle op de juistheid van de uitstaande weersverwachtingen. De waarneming is een weerrapport. Een beschrijving van een groot aantal elemente...

Lees verder
1992
2021-01-28
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Waarneming

Het vermogen om van de wereld via de zintuigen kennis te nemen, of de algemene uitoefening van dit vermogen, of bijzondere gevallen van deze uitoefening, of ook wel dat wat waargenomen wordt (zo noemt hume zowel impressies als ideeën ‘waarnemingen’). De met waarneming verbonden problemen vormen een belangrijk gebied in de epistemologie. De analyse...

Lees verder
1990
2021-01-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

waarneming

waarneming - De actie of de praktijk van observeren, kijken of opmerken.

1987
2021-01-28
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Waarneming

De bewuste registratie van zintuiglijk contact, bijvoorbeeld luisteren, dat voortvloeit uit het zintuiglijke horen.

1976
2021-01-28
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

WAARNEMING

geen enkele w. is zuiver, zolang het zintuiglijke bestaan alleen de boventoon voert. De Anahata-Chakra geeft werkelijk onbevooroordeelde w. waar het mensen en situaties aangaat en de Yogi die zich in de Meditatie op de Anahata concentreert neemt dingen waar die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog en ook de motieven van iemands handelwijze die d...

Lees verder
1974
2021-01-28
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

waarneming

of perceptie, waarnemen van prikkels. Als er een zintuig (receptor) aanwezig is voor bepaalde prikkel bv. licht, kan er licht worden waargenomen. Men heeft lichtzin en kan erop reageren (receptie).

Lees verder
1973
2021-01-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

waarneming

v. (-en), 1. het waarnemen; perceptie, bewuste opname van informatie (e); 2. een bepaald geval van waarnemen, observatie: waarnemingen doen; 3. tijdelijke vervulling. (e) FILOSOFIE. De waarneming is een moeilijk wijsgerig probleem, ofschoon zij bij oppervlakkige beschouwing eenvoudig lijkt. Wanneer men echter zegt ‘ik zie een tas’, da...

Lees verder
1965
2021-01-28
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

WAARNEMING

perceptie, complex psychologisch gedrag waardoor iemand zijn gevoelens organiseert en kennis maakt met de werkelijkheid. Waarneming bestaat uit hetgeen rechtstreeks door de organen der zintuigen wordt geleverd (exteroceptieve gevoeligheid), maar ook uit de onmiddellijke → projectie op een voorwerp van eigenschappen welke bekend zijn via afleid...

Lees verder
1954
2021-01-28
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Waarneming

perceptie, het bewustworden van een zintuigelijke gewaarwording; naast het herkennen een van de belangrijkste hersenfuncties; indien de w. gestoord is bij intacte gewaarwording dan bestaat er een agnosie (zie aldaar). N.B. Helaas worden de begrippen waarnemen en gewaarworden zeer vaak verwisseld.

Lees verder
1950
2021-01-28
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Waarneming

v. (-en). 1. het waarnemen in de versch. bet.; 2. een bep. geval van waarnemen, observatie : waarnemingen doen ; — vervolgens ook hetgeen men waarneemt : de belangrijke waarnemingen van N. betredende kosmische straling.

Lees verder
1933
2021-01-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Waarneming

(psychol.) is een verrichting van den mensch en van het dier, waarin het aanwezige gekend wordt. Wij nemen waar met onze zintuigen. Of we waarnemen en wat we waarnemen hangt niet alleen af van den staat onzer zintuigen, maar ook van onze gerichtheid en herinneringen. Daarop berusten de waarnemingsillusies. Ellerbeck.

Lees verder
1916
2021-01-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Waarneming

Waarneming - een zeer moeilijk begrip der Psychologie (aesthesis, perceptio), beteekent: 1. de handeling ; 2. den inhoud van het waarnemen. Men onderscheidt een uiterlijke w. (van dingen der ruimtewereld) en een innerlijke (van toestanden der eigen ziel). — Wat de eerste betreft, hier is de zinnelijke waarneming scherp te onderscheiden van de z. ge...

Lees verder
1870
2021-01-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Waarneming

Waarneming is het opzettelijk en ingespannen vestigen van onze aandacht op een bepaald voorwerp of verschijnsel, om het eigenaardige daarvan te leeren kennen. Van de gewone waarneming uit het dagelijksch leven onderscheidt zich de wetenschappelijke, doordien deze volbragt wordt volgens beginselen en regels, die door de wetenschap worden verkondigd...

Lees verder