Wat is de betekenis van Waarneming?

2023-09-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

waarneming

waarneming - Zelfstandignaamwoord 1. iets via de zintuigen registreren Woordherkomst Naamwoord van handeling van waarnemen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen perceptie Verwante begrippen observatie

2023-09-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

waarneming

waarneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-ne-ming 1. wat je ziet ♢ hij deed een interessante waarneming Zelfstandig naamwoord: waar-ne-ming de waarneming de waarnemingen...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Waarneming?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-21
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Waarneming

(v.), → observatie.

2023-09-21
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

waarneming

Waarneming is: 1) (alg.): het waarnemen, met de zintuigen in zich opnemen; 2) (beeldend): gadeslaan of het kijken naar iets, bijv. tekenen naar de waarneming: tekenen terwijl je het onderwerp in werkelijkheid voor je ziet, ‘naar de aanschouwing’ betekent hetzelfde.

2023-09-21
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Waarneming

Waarneming (ook perceptie genoemd), is het proces waardoor een persoon van een uiting kennis neemt. Al naar gelang de zintuigen, die bij dit proces worden gebruikt, spreekt men van: - visuele waarneming (zien), bijv. het lezen van een krantenartikel of het zien van een gele streekbus met reclame; - auditieve waarneming (horen), bij v. het luisteren...

2023-09-21
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Waarneming

Eerste stap in de productielijn van de weersverwachting. De waarneming staat aan de basis van elke weersverwachting, maar is ook van grote waarde voor studie en onderzoek. Tenslotte is de waarneming weer de controle op de juistheid van de uitstaande weersverwachtingen. De waarneming is een weerrapport. Een beschrijving van een groot aantal elemente...

2023-09-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Waarneming

Het vermogen om van de wereld via de zintuigen kennis te nemen, of de algemene uitoefening van dit vermogen, of bijzondere gevallen van deze uitoefening, of ook wel dat wat waargenomen wordt (zo noemt hume zowel impressies als ideeën ‘waarnemingen’). De met waarneming verbonden problemen vormen een belangrijk gebied in de epistemologie. De analyse...

2023-09-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

waarneming

waarneming - De actie of de praktijk van observeren, kijken of opmerken.

2023-09-21
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Waarneming

De bewuste registratie van zintuiglijk contact, bijvoorbeeld luisteren, dat voortvloeit uit het zintuiglijke horen.

2023-09-21
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

WAARNEMING

geen enkele w. is zuiver, zolang het zintuiglijke bestaan alleen de boventoon voert. De Anahata-Chakra geeft werkelijk onbevooroordeelde w. waar het mensen en situaties aangaat en de Yogi die zich in de Meditatie op de Anahata concentreert neemt dingen waar die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog en ook de motieven van iemands handelwijze die d...

2023-09-21
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

waarneming

of perceptie, waarnemen van prikkels. Als er een zintuig (receptor) aanwezig is voor bepaalde prikkel bv. licht, kan er licht worden waargenomen. Men heeft lichtzin en kan erop reageren (receptie).

2023-09-21
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

WAARNEMING

perceptie, complex psychologisch gedrag waardoor iemand zijn gevoelens organiseert en kennis maakt met de werkelijkheid. Waarneming bestaat uit hetgeen rechtstreeks door de organen der zintuigen wordt geleverd (exteroceptieve gevoeligheid), maar ook uit de onmiddellijke → projectie op een voorwerp van eigenschappen welke bekend zijn via afleid...

2023-09-21
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Waarneming

perceptie, het bewustworden van een zintuigelijke gewaarwording; naast het herkennen een van de belangrijkste hersenfuncties; indien de w. gestoord is bij intacte gewaarwording dan bestaat er een agnosie (zie aldaar). N.B. Helaas worden de begrippen waarnemen en gewaarworden zeer vaak verwisseld.

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Waarneming

v. (-en). 1. het waarnemen in de versch. bet.; 2. een bep. geval van waarnemen, observatie : waarnemingen doen ; — vervolgens ook hetgeen men waarneemt : de belangrijke waarnemingen van N. betredende kosmische straling.

2023-09-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waarneming

v. -en; het waarnemen; tijdelijke vervulling: waarneming van zijn plicht; sterrenkundige waarnemingen; met de waarneming van een kantoor belast.

2023-09-21
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Waarneming

Zin A het verstandelijk vermogen, door middel waarvan aan gewaarwordingen hiermee in verband gebrachte voorstellingen worden toegevoegd en bepaalde gevoelsstromingen worden gewekt, ten gevolge waarvan een psychisch complex ontstaat, dat in zijn geheel den mens nieuw toeschijnt. Zin B 1) psychisch complex, als in Zin A aangegeven. 2)...

2023-09-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Waarneming

(psychol.) is een verrichting van den mensch en van het dier, waarin het aanwezige gekend wordt. Wij nemen waar met onze zintuigen. Of we waarnemen en wat we waarnemen hangt niet alleen af van den staat onzer zintuigen, maar ook van onze gerichtheid en herinneringen. Daarop berusten de waarnemingsillusies. Ellerbeck.

2023-09-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

waarneming

('wa:rneming) v. (-en) I. [< waarnemen 2] 1. Eig. het waarnemen: -en doen. Syn. ➝ aanschouwing. 2. Metn. wat waargenomen wordt : sterrenkundige -en. II. het waarnemen: de van een funktie. III. het waarnemen: de van een kantoor. IV. het waarnemen: de van zijn plichten.

2023-09-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Waarneming

Waarneming - een zeer moeilijk begrip der Psychologie (aesthesis, perceptio), beteekent: 1. de handeling ; 2. den inhoud van het waarnemen. Men onderscheidt een uiterlijke w. (van dingen der ruimtewereld) en een innerlijke (van toestanden der eigen ziel). — Wat de eerste betreft, hier is de zinnelijke waarneming scherp te onderscheiden van de z. ge...

2023-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Waarneming

v. (-en), 1. het waarnemen; perceptie, bewuste opname van informatie; 2. een bepaald geval van waarnemen, observatie: waarnemingen doen; 3. tijdelijke vervulling. FILOSOFIE De waarneming is een moeilijk wijsgerig probleem, ofschoon zij bij oppervlakkige beschouwing eenvoudig lijkt. Wanneer men echter zegt ‘ik zie een tas’, dan is d...