Wat is de betekenis van Waardigheidsbekleder?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Waardigheidsbekleder

m. (-s), die een aanzienlijk ambt waarneemt: een der opperste waardigheidsbekleders aan het hof.

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waardigheidsbekleder

m. -s; iem., die een aanzienlijk ambt bekleedt.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Waardigheidsbekleder

m. (-s), iemand die een aanzienlijk ambt bekleedt.

2024-06-17
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)