Wat is de betekenis van waardig?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

waardig

waardig - Bijvoeglijk naamwoord 1. op een wijze die in overeenstemming met het eergevoel is De plechtigheid werd op waardige wijze besloten. Woordherkomst Afgeleid van waard met het achtervoegsel -ig

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

waardig

waardig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: waar-dig 1. wat waardering verdient ♢ waardig schreed de koningin naar voren 1. iemand geen blik waardig gunnen [hem uit minachting of trots niet aankijke...

2024-05-30
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

waardig

agting verdienend.

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Waardig

adj. & adv., weardich, wurdich.

2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Waardig

bn. bw. (-er, -st), 1. waard ; — thans alleen in onstoff. zin (vgl. 3.); 2. achting, eerbied verdienende of afvergende : een waardig man; een waardig voorkomen hebben; een waardige houding aannemen; zich waardig gedragen ; 3. in overeenstemming of overeenstemmende met de betekenis, rang of waarde van iets : iemand waardig ontvange...

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waardig

bn., bw.; 1. ernstig, eerbied vragend: een waardige houding, zich waardig gedragen; 2. eerbied verdienende: zich iets waardig tonen.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

waardig

('wa:rdәch) bn. en bw. (-er, -st) 1. eerbied opwekkend, ernstig : een -e houding. 2. er aanspraak mogende op maken: aller achting -; zich iets maken, tonen; iets zijn. Syn. ➝ verdienen.