2020-04-07

Waardeketen

Dit bestaat uit alle relevante partijen in het hele traject van grondstof tot eindproduct (‘van boom tot bed’) zoals distributiepartijen, marketingpartners, logistieke bedrijven en leveranciers. Organisaties opereren en werken samen in omvangrijke netwerken (Nohria en Eccles, 1992). De analyse van de waardeketen moet een onderneming een goed beeld geven van de structuur en dynamiek van de keten. Belangrijke aandachtsgebieden zijn voor- en achterwaartse (verticale) integratie binnen de keten, sam...

2020-04-07

waardeketen

Een analysemethode met als doel concurrentievoordelen en -nadelen van een organisatie vast te stellen.

2020-04-07

waardeketen

Model van Porter dat inzicht geeft in de waarde die de primaire en secundaire activiteiten van een onderneming toevoegen voor de klant.

2020-04-07

waardeketen

Alle activiteiten die nodig zijn om de waarde van het te produceren product te verhogen.