Wat is de betekenis van waarde?

2021
2022-06-25
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Waarde

Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag. Het woord waarde wordt vaak samen met het woord normen gebruikt. Toch hebben deze twee woorden een heel andere betekenis: normen zijn richtlijnen in een samenleving, terwijl een waarde gaat over da...

Lees verder
2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waarde

waarde - Zelfstandignaamwoord 1. iets waar een persoon of een groep van personen belang aan hecht, dit leidt vaak tot het stellen van al dan niet geschreven normen; voorbeelden van waarden zijn: gezondheid, vrijheid, zekerheid, geluk "Het is een orthodoxe school waarvan je je kun...

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

waarde

waarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-de 1. wat het aan geld op kan brengen ♢ de waarde van dat huis wordt geschat op drie ton 1. een bon ter waarde van een tientje [met de waarde ervan]...

Lees verder
2017
2022-06-25
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Waarde

Doelstellingen voor het gedrag.

2012
2022-06-25
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

waarde

Een relatief duurzaam oordeel (de subjectieve waardering) van een (groep) mens(en) over wat belangrijk is in het leven om na te streven of over welk gedrag het meest passend is om dit te bereiken.

2003
2022-06-25
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

waarde

waarde - De grootte van de betekenis die iets heeft als bezit; persoonlijk belang dat iemand hecht aan een bepaald goed of bepaalde dienst.

1993
2022-06-25
NIMA

Nima marketing lexicon

Waarde

In de economie: De betekenis van goederen en diensten voor welvaartsdoeleinden.

1992
2022-06-25
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Waarde

Zie variabele.

1991
2022-06-25
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Waarde

Het waardebegrip neemt een centrale plaats in zowel in de wijsbegeerte, als in de economie en de sociologie. - In de wijsbegeerte gaat het om de relatie tussen waarde en zijn. Elk feitelijk gedrag van de mens houdt een moment van waardebepaling in. Het zijnde (zaken, gebeurtenissen, personen enzovoort) wordt op zijn waarde geschat, begeerd, waardig...

Lees verder
1982
2022-06-25
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

WAARDE

(Wilmarswar, Wilmarswaarde. Waart, Waerde en andere spellingen). Dorp binnen de nieuwe gemeente Reimerswaal. Zuid-Beveland: tot 1 jan. 1970 een zelfstandige gemeente waartoe ook → Gawege en → Valkenissebehoorden; 1047 inw. (1980);opp. 958 ha. beslaande het grondgebied van de vroegere heerlijkheden Waarde en Valkenisse. Waarde ligt aan de...

Lees verder
1965
2022-06-25
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

WAARDE

interesse die men heeft voor een voorwerp; achting die men heeft voor een persoon. Het begrip waarde is volkomen subjectief ; het verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie; het staat in verband met de bevrediging der → behoeften.

1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Waarde

s., wearde; iets van weinig —, in sinterse negoasje; invoor iem. toenemen, op jin ta komme; invoor iem. afnemen, fan jin ôf gean.

1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Waarde

in de economie gebruikt als „betekenis van een goed in economische zin”. Onderscheiden in gebruikswaarde en ruilwaarde. Gebruikswaarde: in objectieve zin het vermogen, om gebruikt te worden ter bevrediging van behoeften; in subjectieve zin de betekenis, welke het goed heeft voor een individu, om diens behoeften te bevredigen. Ruilwaard...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

waarde

v. -n: 1. prijs; waardij: onder de waarde verkopen, prijs; muz. de waarde ener noot, tijdduur; de zedelijke waarde van iets, gehalte; geen waarde hechten aan zijn woorden; in waarde verminderen; iets in waarde houden; naar waarde schatten; ter waarde; tot een waarde van 10 gld.; van gelijke waarde; dingen van waarde; aangegeven waarde 200 gld., op...

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Waarde

→ Wilg.

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Waarde

(econ.). Het waardebegrip in de economie kan alleen in zijn samenstellingen worden gedefinieerd. De belangrijkste en van elkaar onderscheiden econ. waardebegrippen zijn ➝ gebruikswaarde en ruilwaarde. In de ➝ waardeleer wordt dan nagegaan, welke de oorzaken zijn, die de gebruikswaarde en de ruilwaarde bepalen. Daar de objectieve gebruikswaarde stri...

Lees verder
1910
2022-06-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Waarde

Waarde - in het algemeen a. de onderlinge verhouding der betrekkelijke deugdelijkheid of bruikbaarheid van het eene goed boven het andere, wat men ruilwaarde of prijs heet, b. de verhouding van een goed tot de behoefte, de begeerte of het genot van den mensch, wat gebruikswaarde genoemd wordt.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WAARDE

WAARDE - v. (-n),prijs, waardij : onder de waarde verkoopen; — zekere geldsom die voor iets betaald moet of kan worden, om in het bezit er van te raken; bedrag (b. v. van een wisselbrief); waarde ontvangen, waarde genoten, waarde in rekening; — de innerlijke waarde, de waarde die iets altijd behoudt; — in waarde (eere) houden, a...

Lees verder
1898
2022-06-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Waarde

zie Prijs.

1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Waarde

Waarde. Zaken, welke dienen om onze beboetten te bevredigen, hebben nuttigheid. Sommige van deze zijn zonder moeite te bekomen, zooals de dampkringslucht, welke wij voor onze ademhaling noodig hebben. Andere echter zijn niet te verkrijgen zonder arbeid, en als wij deze aangewend of den prijs voor haar betaald hebben, dan bezitten zulke zaken niet a...

Lees verder