2019-12-08

waarborgfonds

waarborgfonds - Zelfstandignaamwoord 1. fonds tot dekking van bepaalde risico's die aan deelnemers een zekere waarborg kunnen geven Woordherkomst samenstelling van waarborg(werkwoord) en fonds

2019-12-08

WAARBORGFONDS

WAARBORGFONDS - o. (-en), fonds, kapitaal dat tot waarborg eener richtige uitbetaling, nakoming van contracten dient; ...GELD, o. geld dat men voor het waarborgen betaalt; ...KAPITAAL, o. (...talen), waarborgfonds; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), assurantie-maatschappij; ...SOM, v. (-men), waarborgfonds; waarborggeld.

2019-12-08

Waarborgfonds

Waarborgfonds - rekening. Zie: Aandeelen in het Waarborgfonds, en Effecten van het Waarborgfonds. — rek., voorkomende in de boekh. van maatschappijen, die bij de Regeering een fonds hebben moeten deponeeren, tot zekerheid voor de nakoming der op haar rustende concessieverplichtingen. Zij wordt voor de waarde van dat fonds gedebit. (aan de rek. Kas of Effecten), en gecredit., wanneer bij afloop der concessies en nietverlenging, dit fonds wordt terugontvangen. Zie ook J. Hagers, Koopmansboekhoud...