Synoniemen van waarbij

2020-01-27

waarbij

waarbij - Voornaamwoordelijk bijwoord (scheidbaar) 1. vragend: bij wat?, bij welk? Waarbij hoort dit dekseltje? 2. betrekkelijk: bij wat, bij hetwelk Het is al de gedachte aan bloed waarbij hij flauwvalt. Woordherkomst samenstelling van waar en bij

2020-01-27

waarbij

waarbij - voornaamwoordelijk bijwoord uitspraak: waar-bij 1. bij wat of bij welk(e) ♢ waar zijn we bij gebleven? 2. onder welke ♢ ik heb veel boeken, waarbij veel kostbare 3. wat ermee gepaard gaat ♢ Wim maakte een beweging, waarbij de stok uit zijn handen viel Voorn...

2017-05-02
2017-04-06

Occluderen

Proces waarbij een koufront het warmtefront inhaalt, waarbij zich een occlusie vormt.

2019-10-14

Vriendschap

Liefde, waarbij Amor hors concours blijft. — Belangengemeenschap. — Verhouding tussen man en vrouw, als slechts één liefheeft. — Verhouding tussen twee personen, waarbij geen dupe is.

2018-09-19

Laaggetakt

bn. boom waarbij de takken laag beginnen; (ook) boom waarbij de takken laag afhangen.

2017-05-25

hollen en stilstaan

Koersverloop waarbij de ene demarrage op de andere volgt en waarbij niemand echt kan ontsnappen. Volgens eigen zeggen reed Raf Martens ‘op kousenvoeten’ uit deze groep weg en zag plotseling de koplopers opduiken. Hij dacht ’n tandje bij en ik sluit aan. Dat was ook mogelijk omdat de koplopers ’n gevecht op leven en dood uitvochten voor de overwinning. Het was hollen en stilstaan, (www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl, 08/03/2008) Natuurlijk werkte het plan niet. In het relatief kleine...

2017-03-28

contactdieren

contactdieren - Diersoorten waarbij de individuele distantie niet bestaat, waarbij dus het contactgedrag maximaal ontwikkeld is.

2013-03-05

Nijverheid

Nijverheid is de bedrijvigheid waarbij grondstoffen worden verwerkt. Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij iets wordt gemaakt of iets wordt bewerkt. Een ander woord voor nijverheid is fabriekswezen. Industrie is een vorm van nijverheid op grote schaal. Er bestaan verschillende soorten nijverheid. Iemand in de bouwnijverheid is bijvoorbeeld werkzaam in de bouw. Huisnijverheid omvat productiewerkzaamheden die vanuit huis worden uitgevoerd. Vroeger bestond er nijverheidsonderwijs. Dit waren sch...

2017-03-31

Facetbeleid

Facetbeleid - beleid waarbij slechts aan één aspect aandacht wordt besteed, waarbij men dus eenzijdig te werk gaat.

2018-05-03

Fluisterspraak

Gehooronderzoek, waarbij het verstaan van stemloze fluisterspraak wordt getest (spraak dus waarbij de stembanden niet worden gebruikt).

2019-07-22

Gouden standaard

Gouden standaard - Geldstelsel, waarbij: a) het goud den grondslag vormt van het geld; b) het goud vrij mag worden aangemunt en gouden munt vrij mag worden versmolten; c) de gouden munt wettig betaalmiddel is tot ieder bedrag. Een bijz. vorm van den g. s. is de zgn. → goudkernstandaard. Zie ook → Goudvraagstuk ; Goudwisselstandaard. Zie verder → Geldstelsels, en, voor wat betreft devaluatie, → Inflatie en → Wisselkoersen. Vorstman

2017-05-10

non-intentionele communicatie

Vorm van communicatie waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren maar waarbij wel een boodschap overkomt.

2017-05-30

lik-op-stukbeleid

justitieel beleid waarbij een overtreding of een delict direct wordt bestraft; beleid waarbij lik op stuk wordt gegeven

2017-05-30

treinongeval

ongeval waarbij een trein betrokken is of waarbij verschillende treinen betrokken zijn; ongeval met een of meer treinen; treinongeluk

2017-05-30

treinongeluk

ongeluk waarbij een trein betrokken is of waarbij verschillende treinen betrokken zijn; ongeluk met een of meer treinen; treinongeval

2018-05-03

Quasi-experiment

Experimenteel onderzoek waarbij of geen controlegroep is of waarbij de toewijzing aan experimentele en controlegroep niet aselect heeft plaatsgevonden.

2017-05-10

ontwikkelbenadering

Een veranderproces waarbij alle delen van de organisatie zijn betrokken en waarbij ontwerpen en uitvoeren door elkaar heen lopen.

2017-05-30

zwijgdemonstratie

demonstratie waarbij de deelnemende demonstranten zwijgen bij wijze van protest; demonstratie met zwijgende deelnemers; demonstratie waarbij gezwegen wordt; zwijgprotest

2017-02-23

hartdood

Situatie waarbij het hart niet meer klopt. Vaak bedoelen mensen hiermee ‘plotse hartdood’. ‘Plots’ betekent ‘plotseling’. ‘Plotse hartdood’ is de situatie waarbij het hart van het ene op het andere moment met pompen ophoudt. De dood treedt niet in wanneer het hart met pompen stopt, maar wanneer de hersenen daardoor niet meer werken. Zonder reanimatie op tijd (defibrillatie, hartmassage en/of mond-op-mondbeademing) is iemand bij een hartstilstand na enkele minuten hersendood. Doo...