2020-02-25

Waal

Waal, Engelbertus de, Nederlands liberaal politicus, *1821 's-Gravenhage, +1.7.1905 's-Gravenhage. De Waal ging in 1837 naar Nederlands-Indië; hij klom op tot gouvernementsecretaris (1850); van 1856-1858 was hij in Nederlands-Indië directeur van de Middelen en Domeinen. Om gezondheidsredenen keerde hij naar Nederland terug. De Waal was van 1868-1870 minister van Koloniën en bracht in die functie de → Agrarische wet (1870) en de → Suikerwet (1870) tot stand; tevens bereidde hij het → Sum...

2020-02-25

Waal

Waal - Zelfstandignaamwoord 1. (demoniem) een bewoner of iemand die afkomstig is uit Wallonië Waal - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) de naam van een brede zijtak van de Rijn in Gelderland 2. naam van een afgedamde rivierarm op IJsselmonde Zie ook waal

2020-02-25

Waal

Waal (De), eene Nederlandsche rivier, is een zuidelijke tak van de Rijn (zie aldaar) en loopt van Pannerden langs Nijmegen, Tiel en Bommel naar Loevestein, waar zij zich met de Maas vereenigt en met deze den naam van Merwede aanneemt. Bij Bommel bespeurt men den invloed van eb en vloed. Bij gewonen waterstand heeft de Waal bij Pannerden eene breedte van 405 en bij Loevestein des zomers van 400 en des winters van 500 Ned. el. Haar verval van water van Pannerden tot Hardinxveld bedraagt omstreeks...

2020-02-25

Waal

Waal - zie RIJN.

2020-02-25

waal

waal - v., vormplaat; kolk; draaikolk; „walen”: verloopen van’t getij; draaien.

2020-02-25

Waal

Kers, behoorende tot de soort Prunus cerasus en gekenmerkt door zure, niet langwerpige vruchten.

2020-02-25

waal

I. (wa:l) v. (walen) [~Mned. wielen, draaien; draaikolk] diep water nl. 1. diepe waterkolk door een dijkbreuk ontstaan. 2. met palen omgeven ruimte in een zeehaven waar de schepen veilig kunnen liggen. II. v. (walen) [msch. ~ wellen] ijzeren mal, vormplaat bij de artillerie in gebruik.

2020-02-25

Waal

Het begrip waal heeft 4 verschillende betekenissen: 1. waal - WAAL - v. (walen), diepe waterkolk, door eene dijkbreuk ontstaan, ook wel weel en wiel geheeten: poel, moeras, een overblijfsel eener vroegere dijkbreuk; — (zeew.) met palen omgeven kant waar de schepen in eene zeehaven veilig kunnen liggen. 2. waal - WAAL - v. (walen), (art.) ijzeren mal, vormplaat. 3. waal - WAAL - m. (Walen), inboorling der Waalsche provinciën in België, vooral van Luikerland. 4. waal - WAAL - v...