2020-01-24

VVT

VVT staat voor Vereniging Verticaal Transport. Dit is een brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van partijen in de hijs- en kraan industrie. De term verticaal staat op de manier van transporteren, door te heffen, hijs en te werken met een hoogwerker. VVT vertegenwoordigd in principe iedere werknemer die zich bezighoudt met een vorm van verticaal transport. De VVT probeert in deze positie onder andere te bereiken dat er veilig gewerkt wordt en dat ongevallen worden voorkomen. De VVT prob...

2016-10-27

Vereniging Verticaal Transport (VVT)

De Vereniging Verticaal Transport is een brancheorganisaties die de belangen van werknemers en werkgevers in de hijs- en kraan industrie behartigd. Verticaal staat voor heffen, hijsen en werken met een hoogwerker. De vereniging verticaal transport richt zich op alle vormen van verticaal transport en probeert hierin verschillende zaken te bereiken. Allereerst zijn het veilig werken met het materiaal en het voorkomen van ongevallen belangrijke uitgangspunten van de organisatie. Door middel van goe...