Wat is de betekenis van VURIGE KOLEN OP IEMANDS HOOFD STAPELEN?

2024-04-16
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

VURIGE KOLEN OP IEMANDS HOOFD STAPELEN

Als je VURIGE KOLEN OP IEMANDS HOOFD STAPELT, wil dat zeggen dat je iemand die jou kwaad gedaan heeft niet straft, maar hem juist heel goed behandelt. De uitdrukking heeft een bijbelse oorsprong. De gedachte was dat degene die de hete kolen op zijn hoofd kreeg, deze zo snel mogelijk zal afschudden. Op twee plaatsen in de Bijbel treffen we dit eigen...

2024-04-16
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Vurige kolen op iemands hoofd stapelen

In Romeinen 12 dringt Paulus er o.a. op aan, dat men geen kwaad met kwaad mag vergelden (vs. 17), ja, dat men zijn vijand zelfs wèl moet doen: „Indien dan uw vijand hongert, zoo spijzig hem; indien hem dorst, zoo geef hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hoopen (vs. 20).” Ook in Spr. 25: 22 komt dez...