Wat is de betekenis van Vurige kolen op iemands hoofd hopen of stapelen?

2024-04-16
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Vurige kolen op iemands hoofd hopen of stapelen

door een edelmoedig betoon van barmhartigheid, door kwaad met goed te vergelden, de tegenpartij pijnlijk aandoen, waardoor men de gevoeligste wraak neemt. Deze spreekwijze is ontleend aan de bijbel, Spreuken 25:22: „Want ghy zult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal ’t u vergelden; met de kanttekening: „ghy sult h...

2024-04-16
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Vurige kolen op iemands hoofd hopen of stapelen

door een edelmoedig betoon van barmhartigheid, door kwaad met goed te vergelden, de tegenpartij pijnlijk aandoen, waardoor men de gevoeligste wraak neemt. Deze spreekwijze is ontleend aan de bijbel, Spreuken 25:22: „Want ghy zult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal ’t u vergelden; met de kanttekening: „ghy sult h...