Wat is de betekenis van Vurige kolen op iemands hoofd hoopen (of stapelen)?

2024-04-16
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Vurige kolen op iemands hoofd hoopen (of stapelen)

Ontleend aan den Bijbel, n.l. aan Spreuken XXV, 22: Want ghy sult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal 't u vergelden; met de kantteekening: ghy sult hem daer toe dryven, dat hy de vyantschap, die hy tegens u heeft, haest van hem werpe; gelijck yemant die gloeyende kolen op 't hooft gelecht souden werden, de selve...