Wat is de betekenis van Vrijheid van drukpers?

2023-10-03
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

vrijheid van drukpers

recht op vrije meningsuiting door middel van geschriften die in drukvorm worden vermenigvuldigd of op soortgelijke wijze worden gereproduceerd. Voorbeelden: De vrijheid van drukpers kan omschreven worden als het recht van eenieder om zijn mening kenbaar te maken d.m.v. (gedrukte) geschriften die onder het publiek worden verspreid. ...

2023-10-03
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Vrijheid van drukpers

Vrijheid van drukpers is een vorm van vrijheid van meningsuiting via drukpers en kunst. Volgens het VN-verdrag (BuPo) bestaat er vrijheid van meningsuiting via drukpers en kunst. De Nederlandse grondwet noemt het recht om via de drukpers elk denkbeeld zonder voorafgaande inmenging te publiceren, terwijl voor radio en tv wel een vergunningenstelsel...