Wat is de betekenis van vrijen?

2024-04-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

vrijen

(1544) (euf.) het hof maken; kennis of verkering hebben; minnekozen. Vandaar later ook: geslachtsgemeenschap hebben. Heestermans (Erotisch Wdb. 1980) citeert o.a. Antw. Liedb. (1544): "Noch weet ick een dye uut gaet vrijen." Zie ook: vrijen met de pomp van de garenmarkt. • Vrijen. ww. Wb. (1704) dat den selven leenesone haer depo-sante synde j...

2024-04-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vrijen

vrijen - Werkwoord 1. (inerg) (seksualiteit) liefde bedrijven 2. (inerg) knuffelen.

2024-04-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vrijen

vrijen - regelmatig werkwoord uitspraak: vrij-en 1. kussen en strelen ♢ zullen we een beetje vrijen? 2. geslachtsgemeenschap hebben ♢ je moet een condoom om bij het vrijen Regelmatig...

2024-04-13
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

vrijen

Hedendaags eufemisme voor neuken, copuleren*. Uit vindplaatsen in het WNT blijkt dat dit werkwoord al in vroeger eeuwen de betekenis had van ‘geslachtsgemeenschap hebben’. In ‘Gedichten’ (ca. 1650) van J. Westerbaen komt bijvoorbeeld de volgende ondubbelzinnige regel voor: ‘Leda ... smeeckte Jupiter, van wien sy was gevreen.’ Zwaan Jupiter had met...

2024-04-13
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Vrijen

In sommige streken was eertijds het nachtvrijen in gebruik. De vrijers klommen in de nacht de woning binnen en gingen op de dekens naast het meisje liggen. Tot in de vroege morgen werd er gepraat. Werd de jongeman handtastelijk, dan sloeg men op een ketel, waarna de buren bijeen kwamen om de onverlaat af te ranselen. Elders, vooral in Oost-Groninge...

2024-04-13
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

VRIJEN

→ Stand.

2024-04-13
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

vrijen

vrijen - minnekozen; ook: copuleren. Noch weet ick een dye uut gaet vrijen, Antw. Liedb. (ed. VON FALLERSLEBEN) I 15 [1544].Hij hield ook van lang vrijen. Zij was ook geen type voor een vluggertje, Porno 16, 54 [1975].

2024-04-13
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

VRIJEN

Op één na hoogste stand in de Lex Frisionum. Volgens Ph. Heek zou deze stand bestaan uit vrijgelatenen, en zou de adel de eigenlijke stand van V. vormen. Anderen menen dat na de Frankische overheersing de V. de belangrijkste stand werden door het verdwijnen van de adel (zie Oeradel). Tijdens de M.E. vormen de V. ongetwijfeld de hoogs...

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vrijen

v., frije.