Wat is de betekenis van Vrije Gemeente?

2002
2022-07-06
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Vrije Gemeente

Vrije Gemeente - In 1877 werd de Vereniging De Vrije Gemeente opgericht door enige honderden lidmaten van de Nederlands-hervormde Kerk die zich met die kerk niet meer konden verenigen. Onder leiding van Ph.R. en P.H.H. Hugenholtz stichtten zij een eigen gemeente, met een eigen karakter en geheel ingesteld op het aankweken van godsdienstig en zedeli...

Lees verder
1981
2022-07-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Vrije Gemeente

religieuze vereniging, 1877 te Amsterdam gesticht door de gebroeders Hugenholtz. die als predikant in botsing waren gekomen met de orthodoxie binnen de Ned. Hervormde Kerk. De aanhangers zochten godsdienstig-zedelijk leven, zonder dogma's, geloofsbelijdenis en sacramenten.

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vrije gemeente

religieuze vereniging, in 1877 te Amsterdam gesticht door de gebroeders Hugenholtz, die als predikant in botsing waren gekomen met de orthodoxie binnen de Ned. Hervormde Kerk. De aanhangers zochten godsdienstig-zedelijk leven, zonder dogma’s, geloofsbelijdenis en sacramenten.

Lees verder
1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vrije Gemeente

Prot. godsdienstige gemeenschap van ultra-vrij zinnig karakter, in 1878 te Amsterdam gesticht door Ph. R. en P. H. Hugenholtz. Verzorgt prediking en godsdienstonderwijs, doch vermijdt kerkelijke vormen en gebruiken.

Lees verder