Wat is de betekenis van Vrij verkeer?

2020
2023-03-20
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

vrij verkeer

Het begrip vrij verkeer heeft 3 verschillende betekenissen: 1) het zich zonder belemmering mogen verplaatsen. het zich zonder belemmering mogen verplaatsen binnen een netwerk van bestemmingen, tussen gebieden onderling of binnen eenzelfde gebied; ook metonymisch: het recht of de mogelijkheid daartoe. 2) het zonder belemmering mogen lever...

Lees verder
2018
2023-03-20
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Vrij verkeer

Het recht van personen om zonder belemmeringen en zonder discriminaties te reizen en te verblijven in de lidstaten van de EU. Idem voor goederen, diensten en kapitaal binnen de interne markt.

1990
2023-03-20
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

vrij verkeer

onbelemmerde produktie, distributie en consumptie van gegevens c.q. materiaal waarop of waarin die gegevens zijn opgenomen.