Wat is de betekenis van Vriendschap?

2022
2022-10-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

vriendschap

(1954) (Vlaanderen, euf.) vrouwelijk geslachtsdeel. 'Ze laat haar vriendschap zien.' • (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1954) • (Freddy Michiels: Het Groot Sinjorenboek. Deel II: typisch Antwerpse uitdrukkingen en gezegden. 2008) p. 371

Lees verder
2021
2022-10-06
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Vriendschap

Een vriendschap is een relatie tussen twee of meer personen. Die vriendschapsrelatie kan tussen mannen en vrouwen zijn, maar ook tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wanneer mensen een vriendschap met elkaar hebben betekent dit dat zij elkaar vertrouwen, ongeacht wat er gebeurt. Vaak speelt daarbij het karakter een rol. Bij een vriendschap vinden...

Lees verder
2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vriendschap

vriendschap - Zelfstandignaamwoord 1. de relatie van personen tot elkaar als vrienden Vriendschap moet je koesteren. Woordherkomst Afgeleid van vriend met het achtervoegsel -schap.

Lees verder
2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vriendschap

vriendschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: vriend-schap 1. band tussen mensen die elkaar vertrouwen en aardig vinden ♢ onze vriendschap bestaat al heel lang Zelfstandig naamwoord: vriend-schap de vriendschap...

Lees verder
2017
2022-10-06
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Vriendschap

In niet-westerse landen zijn vriendschappen meer onvoorwaardelijk. Je helpt een vriend altijd, je steunt hem altijd. Je vraagt je niet af of je het ‘eigenlijk’ wel met hem eens bent, je steunt want hij is je vriend. Die steun heeft je vriend natuurlijk het meest nodig als hij iets gedaan heeft wat niét door de beugel kan. Dus juist dan steun je hem...

Lees verder
2007
2022-10-06
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Vriendschap

De Griekse en Latijnse woorden voor vriendschap (philia, respectievelijk amicitia) komen van de werkwoorden philein, respectievelijk amare (liefhebben). Het Franse amitié en het Italiaanse amicizia stammen van die Latijnse woorden. Het Duitse woord Freund en het Nederlandse woord ‘vriend’ komen van het Middelnederduitse en het Middelhoogduitse werk...

Lees verder
1991
2022-10-06
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Vriendschap

Vriendschap - romantische vriendschap, innige band tussen vrouwen, met name in de achttiende en negentiende eeuw. In welke mate die vriendschappen erotisch waren is niet bekend. De vriendschappen werden in eerste instantie toegestaan en zelfs aangemoedigd; zij dienden om te oefenen alvorens de vriendinnen in het huwelijk traden. Eind negentiende ee...

Lees verder
1981
2022-10-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vriendschap

een betrekking tussen twee personen die berust op genegenheid en wederzijds vertrouwen. Er zijn vele andere betrekkingen mogelijk (b.v. bij het werk, in de sport), waarbij men nog niet van vriendschap spreekt.

1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vriendschap

v. (-pen), 1. het zijn van vriend, resp. vriendin, betrekking van personen tot elkaar als vrienden: de vriendschap opzeggen; (spr.) kleine geschenken onderhouden de vriendschap; 2. daad waardoor men zich als vriend toont: de ene vriendschap is de andere waard.

Lees verder
1955
2022-10-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VRIENDSCHAP

zie Liefde.

1952
2022-10-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vriendschap

s., freonskip.

1950
2022-10-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Vriendschap

v. (-pen), 1. het zijn van vriend, betrekking van personen tot elkaar als vrienden : vriendschap sluiten ; uit vriendschap iets doen; de vriendschap opzeggen, ophouden vrienden te zijn ; — (spr.) als de vriendschap te groot is, loopt ze over, overdadig betoon van vriendschap is niet bestendig; 2. betoon van vrien...

Lees verder
1939
2022-10-06
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Vriendschap

Liefde, waarbij Amor hors concours blijft. — Belangengemeenschap. — Verhouding tussen man en vrouw, als slechts één liefheeft. — Verhouding tussen twee personen, waarbij geen dupe is.

Lees verder
1937
2022-10-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vriendschap

v. vriendschappen: 1. verhouding als vriend; genegenheid; ook: uiting van vriendschap inz. dienst: vriendschap sluiten met; die vriendschap was van korte duur; één vriendschap is de andere waard; 2. als aanspreking: zeg eens vriendschap, hoe laat is het? in deze bet. gew. of vero.

Lees verder
1930
2022-10-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

vriendschap

('vri:ntschap) v. (-pen) I. Eig. 1. het vriend zijn; verhouding van vriend: die was van korte duur; voor iemand opvatten; is het zout des levens, maakt het leven aangenaam. zie afrekening. 2. Verzw. genegenheid. - II. Metn. 1. blijk van vriendschap: de ene is de andere waard. 2. woord waarmede men een onbekende aanspreekt: zeg eens, -,...

Lees verder
1898
2022-10-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VRIENDSCHAP

VRIENDSCHAP - v. hoedanigheid van, (ook) gevoel van een vriend, genegenheid; vriendschap sluiten; uit vriendschap iets doen; de vriendschap opzeggen, ophouden vrienden te zijn ; —, (-pen), dienstbetoon: de eene vriendschap is de andere waard; iem. veel vriendschap bewijzen; — woord waarmede men iem. aanspreekt, dien men niet kent; zeg...

Lees verder
1870
2022-10-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vriendschap

Vriendschap is in het algemeen de wederzijdsche toegenegenheid van personen, welke voortvloeit uit het besef van uit- of inwendige overeenkomst. Dat besef onderscheidt haar van bloote sympathie, uit onbewuste overeenstemming geboren, en die overeenkomst van de liefde, welke uit tegenstelling en wederkeerige aanvulling ontstaat. Is de vriendschap en...

Lees verder
1864
2022-10-06
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Vriendschap

Vriendschap, v. gmv. hoedanigheid -, (ook) gevoel eens vriends, genegenheid. *-, (pen), dienstbetoon. *-PELIJK, bn. en bijw. (-er, -st), als vriend, met -, uit vriendschap. *-SBAND, m. (-en). *-SBEKER, m. (-s). *-SDISCH, m. *-SBETUIGING, v. (-en). *-SDIENST, v. (-en). *-SLIED, o. (-eren). *-SPLIGT, m. (-en). *-SVERBOND, o. (-en). *-SZANG,...

Lees verder