Wat is de betekenis van Vreemdeling?

2023-12-10
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Vreemdeling

Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

2023-12-10
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

vreemdeling

(1970) (muz.) bekende popmuzikant die anoniem wil blijven. • Vreemdeling, bekend musicus in de popwereld die anoniem wil blijven. (Rouke G. Broersma: Recht voor z’n raap. Jargonboek voor hippe en andere vogels. 1970)


Direct alle 17 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

vreemdeling

Het begrip vreemdeling heeft 4 verschillende betekenissen: 1) iemand die ergens vreemd is. iemand die ergens vreemd is; iemand voor wie een bepaalde plek of een bepaalde cultuur vreemd is; iemand voor wie de omgeving onbekend is; iemand voor wie een land, streek of stad nieuw is. 2) iemand die niet tot een bepaalde groep hoort. ieman...

2023-12-10
Begrippen Immigratie en Naturalisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (2017)

Vreemdeling

Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

2023-12-10
Begrippenlijst terugkeer en vertrek

IND (2017)

Vreemdeling

Een vreemdeling is een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vreemdeling

vreemdeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: vreem-de-ling 1. iemand die niet uit de stad, de streek of het land komt ♢ hij komt niet uit Nederland, hij is een vreemdeling hier Zelfstandig naamwoord: vreem-de-ling ...

2023-12-10
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Vreemdeling

Een vreemdeling is een persoon die geen wettig ingezetene is van de staat waar hij verblijft. In de oudheid werden vreemdelingen vaak beschouwd als criminelen, maar in het Romeinse recht verschafte het ius gentium (recht der volken) basis aan het principe dat ook vreemdelingen rechten hadden. Sinds de late middeleeuwen hebben staten meestal een bep...

2023-12-10
Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Klaas J. Eigenhuis (2004)

Vreemdeling

Boekennaam voor de Ortolaan ← in Groningen; ws. oudste vermelding in Gavere & Bemmelen 1856. Nadien werd dit gegeven herhaald in Schlegel 1858, Albarda 1897 en nog meer publicaties. Maar VPG 1983 vermeldt (op p.50) dat men de naam niet in Ter Laan 1929 of in eigen verzameling heeft bevestigd gezien. Des te merkwaardiger dat VPG de naam w&e...

2023-12-10
Voor rede vatbaar:. een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Vreemdeling

We houden niet van de hele mensheid. ‘Een Engelsman in Italië is een vriend, zoals een Europeaan dat is in China, en misschien zouden we de mens als zodanig liefhebben op de maan.’1 Hier op aarde is omgaan met vreemden van dezelfde soort voor alle dieren een uitdaging. ‘Our ways are always more or less endangered, we think, b...

2023-12-10
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

VREEMDELING

zie Gastvrijheid.

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vreemdeling

s., frjemd(ling).

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vreemdeling

m. en v. (-en), 1. buitenlander, buitenlandse man of vrouw : er zijn veel vreemdelingen in de stad ; hij is een vreemdeling in zijn eigen land, kent zijn land niet; — in jurid. zin (in Nederl.) iem. die geen Nederlander of Nederlands onderdaan is ; — zegsw.: een vreemdeling in Jeruzalem zijn, zie Jeruzalem;...

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vreemdeling

m. en v. -en; vreemde: voor het vr. ook vreemdelinge; 1. buitenlander: een vreemdeling in Jeruzalem, zie Jeruzalem. 2. onbekende.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vreemdeling

('vre:mdəling) m. (-en) hij die vreemd is nl. 1. (I 1 a) buitenlander. 2. (I 1 d) aanwezige in een vergadering die geen lid is. 3. (II) onbekende: er zijn veel -en in de stad; een zijn in Jeruzalem, LUCAS XXIV 18, onbekend zijn met een bepaald onderwerp; een in Kanaȧn, een onbekende in geestelijke dingen.

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vreemdeling

Vreemdeling - In de Oudheid was de vreemdeling (barbaar, Lat. hostis: vijand) oorspronkelijk geheel rechteloos, al rekende men zich veelal tot een zekere gastvrijheid jegens hem verplicht. Ook in het oude Rome. Daar kon de vr. echter, door zich (als cliënt) onder de bescherming van een Rom. burger (deze werd dan zijn patronus) te stellen, zekere re...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vreemdeling

m. (-en), 1. buitenlander, persoon die niet de nationaliteit bezit van de staat op welks grondgebied hij zich bevindt: er zijn veel vreemdelingen in de stad; hij is een vreemdeling in zijn eigen land, kent zijn land niet; 2. onbekende: hij is geen vreemdeling in deze kunst.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Vreemdeling

Het begrip vreemdeling heeft 2 verschillende betekenissen: 1. vreemdeling - VREEMDELING - m. (-en), (gew.) ortolaan. 2. vreemdeling - VREEMDELING - m. en v.( -en), buitenlander, buitenlandsche (vrouw); onverwachte gast; onbekende ; er zijn veel vreemdelingen in de stad; aanwezige die geen lid is (in eene vergadering); een vreemdeling in Jeruzalem...