Wat is de betekenis van Vreemdeling?

2020
2020-10-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

vreemdeling

Het begrip vreemdeling heeft 4 verschillende betekenissen: 1) iemand die ergens vreemd is. iemand die ergens vreemd is; iemand voor wie een bepaalde plek of een bepaalde cultuur vreemd is; iemand voor wie de omgeving onbekend is; iemand voor wie een land, streek of stad nieuw is. 2) iemand die niet tot een bepaalde groep hoort. ieman...

Lees verder
2017
2020-10-30
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Vreemdeling

Een vreemdeling is een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

2017
2020-10-30
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Begrippen Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vreemdeling

Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

2007
2020-10-30
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Vreemdeling

Een vreemdeling is een persoon die geen wettig ingezetene is van de staat waar hij verblijft. In de oudheid werden vreemdelingen vaak beschouwd als criminelen, maar in het Romeinse recht verschafte het ius gentium (recht der volken) basis aan het principe dat ook vreemdelingen rechten hadden. Sinds de late middeleeuwen hebben staten meestal een bep...

Lees verder
2004
2020-10-30
vogelnamen

Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Vreemdeling

Boekennaam voor de Ortolaan ← in Groningen; ws. oudste vermelding in Gavere & Bemmelen 1856. Nadien werd dit gegeven herhaald in Schlegel 1858, Albarda 1897 en nog meer publicaties. Maar VPG 1983 vermeldt (op p.50) dat men de naam niet in Ter Laan 1929 of in eigen verzameling heeft bevestigd gezien. Des te merkwaardiger dat VPG de naam w&e...

Lees verder
2001
2020-10-30
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Vreemdeling

We houden niet van de hele mensheid. ‘Een Engelsman in Italië is een vriend, zoals een Europeaan dat is in China, en misschien zouden we de mens als zodanig liefhebben op de maan.’1 Hier op aarde is omgaan met vreemden van dezelfde soort voor alle dieren een uitdaging. ‘Our ways are always more or less endangered, we think, b...

Lees verder
1994
2020-10-30
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

vreemdeling

vreemdeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: vreem-de-ling 1. iemand die niet uit de stad, de streek of het land komt ♢ hij komt niet uit Nederland, hij is een vreemdeling hier Zelfstandig naamwoord: vreem-de-ling ...

Lees verder
1955
2020-10-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VREEMDELING

zie Gastvrijheid.

1916
2020-10-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vreemdeling

Vreemdeling - In de Oudheid was de vreemdeling (barbaar, Lat. hostis: vijand) oorspronkelijk geheel rechteloos, al rekende men zich veelal tot een zekere gastvrijheid jegens hem verplicht. Ook in het oude Rome. Daar kon de vr. echter, door zich (als cliënt) onder de bescherming van een Rom. burger (deze werd dan zijn patronus) te stellen, zekere re...

Lees verder
1916
2020-10-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vreemdeling

m. (-en), 1. buitenlander, persoon die niet de nationaliteit bezit van de staat op welks grondgebied hij zich bevindt: er zijn veel vreemdelingen in de stad; hij is een — in zijn eigen land, kent zijn land niet; 2. onbekende: hij is geen — in deze kunst.

Lees verder
1898
2020-10-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Vreemdeling

Het begrip vreemdeling heeft 2 verschillende betekenissen: 1. vreemdeling - VREEMDELING - m. (-en), (gew.) ortolaan. 2. vreemdeling - VREEMDELING - m. en v.( -en), buitenlander, buitenlandsche (vrouw); onverwachte gast; onbekende ; er zijn veel vreemdelingen in de stad; aanwezige die geen lid is (in eene vergadering); een vreemdeling in Jeruzalem...

Lees verder