2020-04-06

Vraagzijde

Deze component behelst de gehele afnemersmarkt en analyseert de belangrijkste kenmerken van de markt vanuit de (potentiële) klant gezien. Het gaat om onder meer onderscheiden marktsegmenten of klantengroepen, behoeften en wensen van afnemers, houding van klanten ten opzichte van bepaalde producten, bestedingsgedrag, koopkracht, klantloyaliteit, verkoopvolume en prijsniveau in de markt, machtspositie van afnemers ten opzichte van de onderneming en de benoeming van de koper, beïnvloeder, adviseur...