Wat is de betekenis van Vorstenlanden?

1973
2021-07-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vorstenlanden

Indonesisch gebied in het zuiden van Midden-Java, waaronder begrepen werden de vorstendommen Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara en Paku Alam. In 1755 werd het vm. rijk Mataram gesplitst in Yogyakarta en Surakarta, in 1757 werd een klein gebied van Surakarta afgesplitst als Mangkunegara, in 1813 werd Paku Alam afgesplitst van Yogyakarta. Onder het...

Lees verder
1949
2021-07-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vorstenlanden

op Java de gebieden, clie niet onder rechtstreeks Ned. bestuur stonden, maar nog eigen vorsten hadden: Soerakarta, Mangkoe Negara, Djokjakarla, Pakoe Alaman.

1933
2021-07-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vorstenlanden

gezamenlijke naam der onder Ned. oppergezag staande inlandsche vorstendommen Djokjakarta en Soerakarta (op Java).

1933
2021-07-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vorstenlanden

Hieronder verstaat men de vie. op Java gelegen Inheemsche rijkjes, tezamen vormende de gewesten ➝ Jogjakarta (opp. 3 168,8 km2) en ➝ Soerakarta (opp. 6 039 km2), en wel in het gewest Jogjakarta het sultanaat Jogjakarta en het prinsdom Pakoe Alarnan (zie ➝ Pakoe Alam), in het gewest Soerakarta het soenansgebied en het prinsdom ➝ Mangkoe-Negoro.

Lees verder
1933
2021-07-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vorstenlanden

Hieronder verstaat men de vie. op Java gelegen Inheemsche rijkjes, tezamen vormende de gewesten ➝ Jogjakarta (opp. 3 168,8 km2) en ➝ Soerakarta (opp. 6 039 km2), en wel in het gewest Jogjakarta het sultanaat Jogjakarta en het prinsdom Pakoe Alarnan (zie ➝ Pakoe Alam), in het gewest Soerakarta het soenansgebied en het prinsdom ➝ Mangkoe-Negoro. De...

Lees verder
1916
2021-07-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vorstenlanden

Vorstenlanden - worden genoemd de residenties Soerakarta en Djokjakarta op Java, omdat dit de beide eenige residenties op Java zijn, welke uit zelfbesturende Inlandsche rijkjes bestaan, n.l.: Soerakarta uit het rijk van den Soesoehoenan en het prinsdom Mangkoenegaran, Djokjakarta uit het gebied van den Sultan en het prinsdom Pakoe-alaman ; de krato...

Lees verder