Wat is de betekenis van Vorming?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vorming

vorming - Zelfstandignaamwoord 1. het ontstaan, het ontwikkelen, het maken. 2. (onderwijs) het onderwijs, het aanleren Het is zeer verkeerd om menschen die zonder geneeskundige vorming, alleen in het bezit zijn van eenige heelkundige kennis, tot de studie of tot het examen in de verloskunde toe te la...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vorming

vorming - zelfstandig naamwoord uitspraak: vor-ming 1. het geven van een vorm aan iets, het maken ervan ♢ de vorming van een kabinet nam 3 maanden in beslag 2. het ontstaan ervan ♢ de opvoeding...


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Begrippen over beroep en opleiding

Frank Peters, Rian van den Bergh, Sonja Liefhebber & Deanne Radema (1999)

Vorming

Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van individuen en/of groepen om beter persoonlijk en maatschappelijk te kunnen functioneren (Van der Sommen, 1996).

2023-12-09
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Vorming

Het ontwikkelen van eigenschappen en het ontplooien van de persoonlijkheid tot een breder, completer, autonoom en creatief mens, die vanuit een eigen verantwoordelijkheid handelt. De vorming richt zich op de attitude, op ideeën en gevoelens en is vaak affectief van inslag.

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

vorming

de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid als hij goed opgevoed en goed onderwezen is. Deze algemene vorming blijkt uit blijvende kennis en kundigheden op meer dan één gebied en uit een beheerst taalgebruik. De beste vorming blijkt uit karaktervastheid. De vorming is nooit voltooid; een mens moet zich steeds blijven bekwamen, zowel...

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vorming

s., foarming.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vorming

v. (-en), 1. het vormen ; 2. het gevormd worden; ontstaan: de vorming der steenkolen; 3. het geestelijk vormen, resp. gevormd-worden, opvoeding : de vorming van het karakter; — opleiding : waar heeft hij zijn vorming ontvangen?

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vorming

I. v. -en; het vormen (in bet. I): vorming van nieuwe leerkrachten, vorming van de smaak. II. vor'ming, v.; het vormen (in bet. II): de vorming zal plaats hebben in de kerk van St. Jan.

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Vorming

➝ Onderwijs; Onderwijsvakken; Vormende waarde.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vorming

('vorming) v. (-en) het vormen, lering, beschaving.

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vorming

v. (-en), 1. het vormen; 2. het gevormdworden; ontstaan; 3. het geestelijk vormen, resp. gevormd-worden, opvoeding, opleiding.

2023-12-09
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Vorming

Men kan aan iets eene bepaalde gedaante geven en deze handeling met den naam van vorming bestempelen. Dit wordt ook gezegd van de opvoeding en de opleiding van personen. — Voorts geeft men den naam van vorming aan bepaalde aardlagen, welke op eigenaardige wijze ontstaan of gevormd zijn, en men spreekt van eene Devonische vorming, Silurische vorming...