Wat is de betekenis van Vorderingensaldo?

2018
2021-01-18
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Vorderingensaldo

Bedrag dat aangeeft hoeveel een sector of land per saldo kan uitlenen dan wel moet lenen gegeven de lopende en de kapitaaltransacties. Toelichting Dit saldo wordt in de financiële rekeningen gespecificeerd naar veranderingen in de verschillende typen van vorderingen en schulden. Zie ook: Vorderingenoverschot/tekort

Lees verder
2003
2021-01-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

vorderingensaldo

vorderingensaldo - De verandering in de netto staatsschuld van het Rijk.

Gerelateerde zoekopdrachten