Wat is de betekenis van vordering?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vordering

vordering - Zelfstandignaamwoord 1. een vooruitgang, progressie 2. het opeisen van goederen of middelen Woordherkomst Naamwoord van handeling van vorderen met het achtervoegsel -ing Synoniemen beslaglegging (2) claim (2) eis (2) progressie (1) voortgang (1) vooruitgang (1)

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vordering

vordering - zelfstandig naamwoord uitspraak: vor-de-ring 1. het beter worden ♢ er is echt sprake van vooruitgang bij het rekenen van Olger 2. geld dat ergens voor betaald moet worden ♢ we hebben...

Lees verder
2017
2021-06-21
De Schout

Begrippenlijst De Schout

Vordering

De vordering is het totaal van de hoofdsom, vermeerderd met rentes en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

2014
2021-06-21
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

vordering

Rechtsmiddel tot inning van belastingen.

2009
2021-06-21
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Vordering

eis in rechte ingesteld.

2003
2021-06-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

vordering

vordering - Term voor recht hebben op een bepaald bedrag dat door een ander moet worden betaald aan de rechthebbende.

1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vordering

v. (-en), 1. vooruitgang: vorderingen maken; 2. eis, vraag: iemands — toewijzen; eis in burgerlijke zaken; eis van het OM in strafzaken; 3. wat opgeëist wordt: de vorderingen komen slechts langzaam binnen.

Lees verder
1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vordering

s., foardering.

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vordering

v. (-en), 1.het vorderen; — vooruitgang: vorderingen maken; de vorderingen van een leerling, t.w. in kennis ; 2. het eisen; — eis, vraag : iemands vordering toewijzen; hoe groot is die vordering?- — eis in burgerlijke zaken; eis van het Openbaar Ministerie in strafzaken; — (Zuidn. rechtst.) ee...

Lees verder
1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vordering

1° (inschuld) ➝ Verbintenis. 2° (Burgerlijk proces). V. is een beroep op de rechterlijke macht om een recht te doen vaststellen of te doen eerbiedigen bij middel van sancties door de wet voorgeschreven of toegelaten. ➝ Dagvaarding; Conclusie. 3° (Strafproces) Voor Ned. zie ➝ Requisitoir. Belg. recht. In engeren zin bedoelt v. de geschr...

Lees verder
1910
2021-06-21
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Vordering

Vordering - het recht, om van iemand iets te ontvangen; meestal een bedrag in geld.