Wat is de betekenis van Voorzorgsbeginsel?

2020
2023-01-30
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Voorzorgsbeginsel

Het begrip voorzorgsbeginsel komt voort uit een in februari 2000 goedgekeurde mededeling van de Europese Commissie waarin het begrip werd gedefinieerd en werd aangegeven hoe het toegepast zou moeten worden. Het voorzorgsbeginsel staat uitgewerkt in artikel 191 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie (VWEU). Het heeft betrekking op ee...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voorzorgsbeginsel

voorzorgsbeginsel - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (politiek) het beginsel dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat ov...

Lees verder
2006
2023-01-30
Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Voorzorgsbeginsel

Het handelen vanuit het besef van verantwoordelijkheid voor de huidige en toekomstige generaties en het milieu, niet alleen op basis van bekende of berekenbare maar juist ook op basis van vermoedelijke risico’s.