2020-04-06

Voortgangsbesprekingen

De overlegstructuur is bepalend voor de hoeveelheid en de aard van de afstemmomenten. Er zijn in principe twee verschillende uitgangspunten die gehanteerd kunnen worden: Vast periodiek overleg (per dag, per week). Kenmerkend voor dit type overleg is dat de voortgang van het hele proces of een deelproces (indien het om een deeltraject gaat) centraal staat. De voortgang wordt gerapporteerd en besproken en waar nodig worden acties afgesproken om de planning bij te sturen of inhoudelijke knelpunten...