Wat is de betekenis van voortbewegen?

2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voortbewegen

voortbewegen - Werkwoord 1. (refl) zich verplaatsen, in beweging zijn De slang bewoog zich met zijdelingse kronkels bliksemsnel voort over het zand. 2. (ov) aandrijven, doen bewegen Het uurwerk wordt voortbewogen door middel van opgetrokken gewicht...

Lees verder
2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

voortbewegen

voortbewegen - onregelmatig werkwoord uitspraak: voort-be-we-gen 1. op gang brengen en houden ♢ het schip wordt voortbewogen door een stoommachine 2. zich verplaatsen in een bepaalde richting ...

Lees verder
1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

voortbewegen

(bewoog voort, heeft voortbewogen), doen voortgaan, in gang brengen en houden; zich —, zich verplaatsen.

1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Voortbewegen

v.; zich krachtig —, strûze; zich snel —, rûtse, ritse.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Voortbewegen

(bewoog voort, heeft voortbewogen), doen voortgaan, in gang brengen en houden: de stoommachine dient om het schip voort te bewegen; — zich voortbewegen, zich verplaatsen in een bep. richting, gaan, rijden of varen.