Synoniemen van voort

2019-12-13

voort

voort - Bijwoord 1. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord: verder gaan met een handeling, in richting naar voren gaand 2. : voortploegen: En de boer, hij ploegde voort.

2019-12-13

voort

voort - bijwoord 1. de handeling wordt voortgezet ♢ we moeten voort, vader! Bijwoord: voort Synoniemen verder

2019-12-13

Voort

Onder dezen naam vermelden wij: Jeronimus van der Voort, een verdienstelijk dichter en schilder, geboren in de eerste helft der 16de eeuw. Hij was factor van de rederijkerskamer: „De groeijende boom” te Lier, en toen deze deelnam aan het vermaarde landjuweel te Antwerpen (1561), vervaardigde hij voor haar de gedichten: „Presentatie”, „Prologhe”, „’t Spel van Sinne” en het „Factieliedeken". Hij was een ijverig voorstander der Hervorming en nam de wijk bij de komst van Alva, zo...

2019-12-13

VOORT

VOORT - bw. dadelijk, terstond: ik kom voort bij u; — op weg, vertrokken, de schuit, de trein is voort; hij is voort, verdwenen; —, tw. voort! voort! vooruit, verder weg! (Voort vormt met een zeer groot aantal werkw. scheidbare samenstellingen, waarin het meestal eene voortduring te kennen geeft; voor de vervoeging dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.)

2019-12-13

Voort

Gem. in de prov. Belg.-Limburg (XVI 480 B5), ten W. van Tongeren; opp. 230 ha; ca. 220 inw. (Kath.). Landbouw. Kasteel.