Wat is de betekenis van VOORSLAG?

2023-09-28
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Voorslag

In oliemolens, de inrichting waarin het vermalen zaad voor de eerste maal geperst werd.

2023-09-28
ABC van de Hengelsport

Van Onck (1972)

Voorslag

Voorslag - Een bij de zeevisserij aan de hoofd¬lijn verbonden dikkere lijn om bij een zeer krachtige worp de klap op te vangen. Meestal een meter of acht lang.

Direct toegang tot alle 11 resultaten over VOORSLAG?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Voorslag

s., foarslach; (van klok), klik.

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vóórslag

I. m. (-en), 1. eerste slag (bij dorsers, smeden): de voorslag hebben ; ook in het bal- of kolfspel; 2.(muz.) korte noot vooraf, als versiering ; korte voorslag, een achtste noot met een dwarsstreepje door de vlag voor een hoofdnoot, die aan deze zo weinig mogelijk van haar tijdduur ontneemt; lange voorslag, nootje vó&o...

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

voorslag

1. m. -slagen; voorstel: iem. een voorslag doen, een voorslag aannemen; 2. o. -slagen; klik, slag, enige minuten vóór het slaan der klok; muz. korte noot vooraf: daar slaat het voorslag.

2023-09-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Voorslag

(muziek), 1° ➝ Beiaard. 2° V. (zie ook ➝ Appoggiatura) behoort tot de muzikale ➝ versieringen; eertijds door kleine noten uitgedrukt, die hun waarde ontleenden aan de hoofdnoten, doch tegenwoordig doorgaans gewoon genoteerd. Men onderscheidt de lange en de korte v. De lange v. krijgt in de oude schrijfwijze de volle waarde, uitgedrukt door...

2023-09-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

voorslag

('vo:r) (-en) A. m. [< voorslaan 1] I. Eig. het voorslaan. II. Metn. 1. eerste slag : de hebben in het kolfspel. 2. Muz. kleine noot vóór een andere. B. [< voorslaan 3) o. slag enige minuten vóór het slaan der klok : daar gaat het -. C. m. [< voorslaan 41 (vlug opgekomen) voorstel : een doen, aanneme...

2023-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voorslag

m./o. (-en), 1. eerste slag (bij dorsers, smeden): de voorslag hebben; ook in het bal- of golfspel; 2. (muziek) appoggiatura; 3. enkele klokken in een torenuurwerk die spelen vóór de halve en hele uurslag; het geluid daarvan; 4. voorstel: iemand een voorslag doen.

2023-09-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Voorslag

Anacrusis. In de metriek de eerste lettergreep van een vers, welke niet onder de eigenlijke voeten wordt gerekend. V., muz., zie Appoggiatura.

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VOORSLAG

VOORSLAG - m. (-en), het voorslaan, voorstellen; — eerste slag (bij dorschers, smeden): den voorslag hebben; (ook in het bal- of kolfspel): — (muz.) korte voorslag, eene achtste noot met een dwarsstreepje, voor eene hoofdnoot, die aan deze zoo weinig mogelijk van haar tijdduur ontneemt; lange voorslag, een nootje vóór een...

2023-09-28
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Voorslag

zie Voorstel.