Wat is de betekenis van VOORGEBORCHTE?

1973
2021-07-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

voorgeborchte

[Lat. limbus], o., (r.-k.) 1. de toestand waarin de rechtvaardigen van het Oude Verbond moesten wachten op de nederdaling ter helle van Christus op de laatste dag (Hebr.11,40); 2. de toestand waarin overleden ongedoopte kinderen voor eeuwig zijn opgenomen (e). (e) Het voorgeborchte voor de kinderen (overigens een theologisch discussiepunt) wordt...

Lees verder
1955
2021-07-29
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VOORGEBORCHTE

is de plaats of de toestand van hen, die na hun dood niet in de hemel zijn buiten persoonlijke zondenschuld om. Men kent het voorgeborchte der aartsvaders (Luc. 16 : 19-31). Vóór de dood van Christus werd niemand in de hemel toegelaten (Hebr. 9:8), ook al was men gestorven in verbondenheid met God. Christus heeft zich geopenbaard aan...

Lees verder
1950
2021-07-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Voorgeborchte

o., voorburg ; (bijb.) limbus, plaats waar de zielen der rechtvaardigen van het Oude Verbond de komst van Christus afwachtten : het voorgeborchte der hel; — ook fig.

1949
2021-07-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Voorgeborchte

Lat. limbus, rand v. d. onderwereld), naar R.K. opvatting de plaats, waar de zielen der rechtvaardigen van het Oude Verbond haar verlossing door Christus moesten afwachtcn (ook genoemd V. der Vaders, Schoot v. Abraham) en waar de ongedoopte kinderen, die dus nog met de erfzonde besmet zijn, een natuurlijk geluk genieten zonder evenwel tot de bovenn...

Lees verder
1933
2021-07-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Voorgeborchte

plaats, waar de zielen der rechtvaardigen u/li Oude Testament de komst v/d Messias afwachten.

1933
2021-07-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Voorgeborchte

(limbus). Men onderscheidt twee v. Het eerste is het v. der Vaders, ook de schoot van Abraham genoemd; het is de plaats, waar de zielen der rechtvaardigen van het O. T. verbleven, totdat door de voleinding van Christus’ Verlossing de hemel voor hen geopend werd. Het tweede is het v. der kinderen; het is de plaats waar de ongedoopte kinderen,...

Lees verder