Wat is de betekenis van voordracht?

2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

voordracht

voordracht - Zelfstandignaamwoord 1. Speech, oratie declamatie, lezing, toneestukje 2. kandidaatstelling, aanbeveling De voordracht van de nieuwe burgemeester was unaniem. Woordherkomst samenstelling van voor en dracht

Lees verder

Direct toegang tot alle 13 resultaten over voordracht?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

voordracht

voordracht - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-dracht 1. een gedicht of tekst ten gehore brengen ♢ zijn voordracht was erg indrukwekkend 2. manier van voordragen ♢ de inhoud was goed, maar z...

Lees verder
2023-06-04
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

voordracht

Voordracht is: 1) het voordragen; 2) de vaardigheid om een tekst verstaanbaar en begrijpelijk voor te dragen, ondersteund door mimiek en gebaren.

2023-06-04
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Voordracht

De vaardigheid om een tekst verstaanbaar en begrijpelijk ten gehore te brengen, ondersteund door mimiek en gebaren.

2023-06-04
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen (1978)

Voordracht

Tot aan het begin van de jaren '70 beschouwde Koenen voordracht in de zin van ‘lezing, toespraak, rede’ als een germanisme (D. ‘Vortrag’). Nu aanvaardt hij het, evenals alle andere woordenboeken, als correct Nederlands.

Lees verder
2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Voordracht

s., foardracht; op destaan, plaatsen, op (it) tal stean, sette.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Voordracht

v. (-en). 1. het voordragen ; 2. wijze van voordragen: een goede, schone voordracht hebben ; de mondelinge voordracht; 3. gelegenheid dat men iets voordraagt en ook hetgeen men voordraagt, spreekt, opzegt of voorleest: een voordracht houden-, voordrachten van buiten leren; voordracht voor één heer en twee dames,...

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

voordracht

v. voordrachten (1 daad van voordragen in bet. 1, 2; wijze van voordragen; 2 voor te dragen stuk; hetgeen men voordraagt; 3 officiële aanbevelingslijst van candidaten; 4 in deze bet. te vermijden: spreekbeurt, lezing): 1. deze actrice heeft een goede voordracht, reciteert, declameert goed; 2. dat zijn aardige voordrachten; 3. een voordracht op...

Lees verder
2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Voordracht

1° Term, in het algemeen gebruikt voor de wettelijk voorgeschreven aanbeveling van personen voor een bepaald ambt of functie. 2° Voordracht of declamatie is het opzeggen (declameeren, reciteeren) naar den eisch, d.i. met goede uitspraak en juisten toon, met begrip en gevoel, met ➝ mimiek en ➝ gesticulatie, van een van buiten geleerd vers of...

Lees verder
2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

voordracht

('vo:r) v. (-en; -je) A. [voordragen 3] I. Eig. het voordragen : een houden, geven. II. Metn. 1. wat voorgedragen wordt : aardige -en. 2. wijze van voordragen : een goede hebben. - B. [voordragen 4] kandidatenlijst : hij stond als eerste op de -. Syn. aanbeveling.

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voordracht

Voordracht - zie AANBEVELING.

2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voordracht

v./m. (-en), 1. het voordragen; 2. wijze van voordragen: een duidelijke voordracht hebben; 3. declamatie, toespraak: een voordracht houden; 4. voorstellen als kandidaten.

Lees verder
2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VOORDRACHT

VOORDRACHT - v. (-en), het voordragen; wijze van voordragen : eene goede, schoone voordracht hebben; de mondelinge voordracht; — hetgeen men voordraagt, spreekt, opzegt of voorleest: eene voordracht houden, voordrachtles van buiten leeren, korte komediestukjes; voordracht voor één heer en twee dames, waarin één hee...

Lees verder