Wat is de betekenis van voor Pampus liggen?

2024-05-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

voor Pampus liggen

(1900) (inf.) buiten westen liggen. Soms ook voor ‘dronken zijn’. Pampus is de naam van een zandbank in de Zuiderzee. Op pampus zitten betekent echter iets heel anders, nl. `in grote moeilijkheden verkeren'. Een gemeenschappelijk element is evenwel `een gevoel van onmacht'. Deze uitdrukkingen verwijzen eigenlijk naar een grote zandbank...

2024-05-20
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Voor Pampus liggen

dronken of bewusteloos zijn

2024-05-20
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Voor pampus liggen

Onze hond de hele dag voor pampus: onze hond doet niets.

2024-05-20
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

VOOR PAMPUS LIGGEN

Het is al een kleine twee eeuwen geleden dat er voor het laatst een schip VOOR PAMPUS heeft GELEGEN. De uitdrukking herinnert aan een oud ongemak: de zandbank Pampus in de vroegere Zuiderzee. Al in de zeventiende eeuw vormde Pampus een hindernis voor zwaarbeladen zeeschepen. Tegen het eind van de eeuw werd er een provisorische oplossing voor gevond...

2024-05-20
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

voor Pampus liggen

Voor deze uitdrukking bestaan verschillende ‘vertalingen’, te weten: in zwijm liggen, dronken zijn en uitgeput zijn, die in alle geval het element ‘onmacht’ met elkaar gemeen hebben. Het Pampus was in vroeger tijd een beruchte ondiepte in de Zuiderzee ten oosten van Amsterdam en in het boek over Nederlandse Monumenten van No...

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Voor pampus liggen

D.w.z. in zwijm liggen, syn. van ‘in Jaffa’ liggen’ (zie no. 164). Vgl. Handelsblad, 3 Juni 1915 (avonbl.), p. 8 k. 1: Piccadores met paarden, en allerlei malle kwibussen die dood of voor pampus liggen. - Pampus is de naam van een ondiepte bij de Zuiderzee, tusschen de zandgronden aan den Waterlandschen zeedijk en het Muide...