Wat is de betekenis van Vonnis?

2020
2020-10-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vonnis

vonnis - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch)een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures vonnis - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van vonnissen ♢ Ik vonnis 2. gebiedende wijs van vonnissen vonnis! 3. (bij inv...

Lees verder
2018
2020-10-30
CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Vonnis

Een vonnis is een gemotiveerde bindende uitspraak van de rechter in een voor hem gevoerd rechtsgeding.

2018
2020-10-30
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Vonnis

Een vonnis is een uitspraak door kantongerecht of rechtbank.

2017
2020-10-30
De Schout

Begrippenlijst De Schout

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

2012
2020-10-30
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Vonnis

Het vonnis is de uitspraak van de rechter na een dagvaardingsprocedure. In verschillende rechtsgebieden vangt een juridisch geschil aan met een dagvaarding. Een voorbeeld is een strafrechtelijke procedure waarbij de officier van justitie besluit een verdachte te dagvaarden. In beginsel doet de rechtbank in een strafrechtelijke procedure twee weken...

Lees verder
2009
2020-10-30
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Vonnis

een uitspraak van de rechtbank in een procedure die begint met een dagvaarding. Zie ook: Beschikking.

2005
2020-10-30
Mens en recht

Mens en recht

vonnis

Uitspraak door rechter in een geschil.

2000
2020-10-30
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Vonnis

Uitspraak in een geschil van de rechtbank.

1994
2020-10-30
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

vonnis

vonnis - zelfstandig naamwoord uitspraak: von-nis 1. uitspraak van een rechter over schuld en straf ♢ volgens het vonnis moet hij de gevangenis in Zelfstandig naamwoord: von-nis het vonnis ...

Lees verder
1992
2020-10-30
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

vonnis

Uitspraak van de rechtbank. Het is gekoppeld aan een procedure die met een dagvaarding een aanvang heeft genomen.

1990
2020-10-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vonnis

vonnis - Wordt gebruikt voor juridische beslissingen die worden genomen door gerechtshoven, bijvoorbeeld door het hof voor de verificatie van testamenten. Gebruik 'ordinanties' voor leerstellige of disciplinaire religieuze verordeningen waarbij artikelen uit het canoniek recht worden toegepast of geïnterpreteerd.

1949
2020-10-30
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vonnis

algemene benaming voor uitspraken van de rechterlijke macht. In Ned. wordt V. alleen gezegd van de uitspraken van ArrondissementsRechtbank en Kantonrechter; die van Hof en Hoge Raad worden arresten genoemd. Volgens de Grondwet (art. 168) moeten alle vonnissen inhouden de gronden, waarop zij rusten; in strafzaken moeten zij bovendien nog aan wijzen...

Lees verder
1933
2020-10-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vonnis

is een beslissing van een rechterlijke instantie in een proces. V. van den Hoogen Raad en van Gerechtshoven noemt men ook, en wel bij voorkeur, arresten. Deze naam wordt in België voorbehouden voor de beslissingen van het Hof van Verbreking, de Hoven van Beroep en de Assisenhoven. Alle v. moeten de gronden inhouden, waarop zij berusten, en de...

Lees verder
1921
2020-10-30
Levende taal

T. Pluim - 1921

Vonnis

staat voor het Middelned. vondenesse: wat gevonden is. „ Vinden ’ was de oude rechtsterm voor het vinden (’t opmaken en uitspreken) van het oordeel. De „vinder” bij de gilden bijv. was de persoon, die de overtreding der gildewetten vaststelde.

1916
2020-10-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vonnis

Vonnis - rechterlijke uitspraak in een geding (rechterlijke beslissingen op verzoekschriften worden beschikkingen genoemd). Alle vonnissen moeten de gronden inhouden, waarop zij berusten en in strafzaken de wettelijke voorschriften, waarop de veroordeeling rust, aanwijzen. De uitspraak geschiedt met open deuren (art. 161 Grw.). De vonnissen worden...

Lees verder
1916
2020-10-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vonnis

o. (-sen), 1. rechterlijke uitspraak of beslissing, voorzover deze geen beschikking is; gewijsde (e); ook het stuk dat de uitspraak inhoudt; 2. veroordelende uitspraak (b.v. van een criticus over een werk). (e) Alle vonnissen moeten de gronden inhouden waarop zij berusten, en in strafzaken de wettelijke voorschriften waarop de veroordeling berust...

Lees verder
1910
2020-10-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Vonnis

Vonnis - in ’t algemeen de uitspraak of beslissing van den rechter. In ’t bijzonder echter die van een Arrondissements- of Kantonrechter, terwijl de uitspraak van den Hoogen Raad en ook die van een Gerechtshof den naam van arrest draagt.

1898
2020-10-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VONNIS

VONNIS - o. (-sen), uitspraak, beslissing (inz. in rechten): een vonnis vellen, wijzen, strijken.

1898
2020-10-30
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vonnis

zie Akte, zie Oordeel.

1870
2020-10-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vonnis

Vonnis noemt men de uitspraak van de bevoegde regtsmagt over een beschuldigde. Het vonnis kan alzoo vrijspraak behelzen of de door de wet bepaalde straf opleggen. Van het vonnis eener lagere regtbank kan men zich op de beslissing van eene hoogere beroepen.