Wat is de betekenis van volwassenenonderwijs?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

volwassenenonderwijs

volwassenenonderwijs - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) onderwijs aan volwassenen Woordherkomst samenstelling van volwassene en onderwijs met het invoegsel -n-

2024-06-15
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

volwassenenonderwijs

volwassenenonderwijs - Formeel of informeel onderwijs bedoeld voor personen die de onderwijsplichtige leeftijd zijn gepasseerd en waar voornaamste bezigheid niet langer het volgen van onderwijs is; hieronder valt ook basis-, vak- of vervolgonderwijs, onderwijs gelijk aan middelbare schoolniveau en schriftelijke cursussen.