Wat is de betekenis van volmaaktheid?

2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

volmaaktheid

volmaaktheid - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) een filosofisch concept, dat betekent dat een bepaald wezen een bepaalde eigenschap in de hoogste mate bezit, of dat een bepaald wezen alle eigenschappen bezit Woordherkomst afgeleid van volmaakt met het achtervoegsel -heid Synoniemen idealiteit Antoniemen onvo...

Lees verder
2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

volmaaktheid

volmaaktheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: vol-maakt-heid 1. zonder fouten of gebreken ♢ we streven bij dit bedrijf naar volmaaktheid van het product Zelfstandig naamwoord: vol-maakt-heid de volmaaktheid

Lees verder
1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Volmaaktheid

v. (-heden), het volmaakt-zijn: naar volmaaktheid streven.

1955
2022-10-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VOLMAAKTHEID

is het geheel af-zijn van iets, zodat er geen gebrek of leemte aanwezig is. Ook de goede eigenschappen, die op een of andere wijze tot dat af-zijn bijdragen, noemt men volmaaktheden. De toestand die met het woord volmaaktheid wordt aangeduid, is niet een onder geen enkel opzicht voortreffelijker meer kunnen zijn. Een dergelijk bezit van alle goede...

Lees verder
1952
2022-10-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Volmaaktheid

s., folsleinens, folmakkens.

1950
2022-10-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Volmaaktheid

v. (...heden), 1.het volmaakt-zijn : naar volmaaktheid streven ; 2. opzicht waarin iets volmaakt is: de volmaaktheden van de Schepper.

Lees verder
1933
2022-10-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Volmaaktheid

(Lat.: per-fectio = volledige afwerking). Men onderscheidt: betrekkelijk e v., het bezit van alles, wat aan iets overeenkomstig zijn natuur toekomt (zoo is het geen onvolmaaktheid van den mensch, dat hij niet sneller loopt dan een hert en niet sterker is dan een leeuw); en absolute v., het bezit van alle goede eigenschappen in den hoogsten graad (d...

Lees verder