Wat is de betekenis van Volksstemming?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Volksstemming

Referendum

2024-06-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Volksstemming

v. (-en), stemming -waardoor het volk zich direct, buiten het parlement om, ten aanzien v.e. bep. kwestie kan uitspreken, referendum.

2024-06-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Volksstemming

(plebisciet, referendum) beslissing over een belangrijke aangelegenheid, die het gehele volk aangaat en waaraan alle stemgerechtigde burgers deelnemen. In Ned. onbekend, evenals in Blg. In Zwitserland is het referendum gebruikelijk bij de wetgeving. In internationale aangelegenheden wordt voor de vaststelling van grenzen nogal eens gebruik gemaakt...

2024-06-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Volksstemming

→ Plebiscitum.

2024-06-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Volksstemming

➝ Referendum.

2024-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Volksstemming

v. (-en), 1. plebisciet; 2. referendum.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

Gerelateerde zoekopdrachten