Wat is de betekenis van voet?

2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voet

voet - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) voortzetting van het been beneden de enkel; lichaamsdeel waar een mens en dier op staan 2. de bodem van iets, specifiek iets dat ter ondersteuning dient 3. (eenheid), (verouderd) oude lengtemaat, de exacte lengte is streekafhankelijk, bijvoorbeeld de Engelse voet is 0,3048 meter, de Amsterdams...

Lees verder
2018
2021-02-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

voet

voet - zelfstandig naamwoord 1. deel van je lichaam onderaan je been ♢ ik heb mijn voeten nodig om te staan en te lopen 1. onder de voet gelopen worden [weggedrukt door een menigte] ...

Lees verder
2009
2021-02-25
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

voet

→ kloot

1997
2021-02-25
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

voet

In de historische eedformule bij Gods voeten worden God en zijn voeten tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt kon worden. Hieruit is vóór de 17de eeuw waarschijnlijk gans hoeren...

Lees verder
1993
2021-02-25
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Voet

(Engels: foot, ft) Een vooral in de luchtvaart nog volop in gebruik zijnde lengtemaat, afkomstig uit de Angelsaksische landen. Een voet komt overeen met ongeveer 30 cm (0,3048 m). In vroeger tijden werden nog andere voeten gebruikt, zoals de Amsterdamse voet (= 28,31 cm), de Rijnlandse voet (= 31,39 cm) en de Antwerpse voet (= 28,7 cm). Zie ook: g...

Lees verder
1990
2021-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

voet

voet - Delen van het lichaam van een mens of een dier, gewoonlijk met tenen, die zich bevinden onder het enkelgewricht van de benen of poten, met als belangrijkste functie het bieden van steun en voortbeweging. Gebruik 'handen (dierlijke of menselijke lichaamsdelen' voor de uiteinden van armen.

1987
2021-02-25
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Voet

Onderkant letterstaafje. Ondergrond van een cliché, om het in de drukplaat op dezelfde hoogte te doen komen als de tekst.

Lees verder
1981
2021-02-25
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

voet

lengtemaat, gebruikelijk in verschillende landen. Amsterdamse voet: 0,283 m; Rijnlandse voet: 0,314 m; Engelse voet (foot): 0,3048 m.

Lees verder
1974
2021-02-25
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

voet

algemeen, gespierd orgaan bij weekdieren. Is bij schelpdieren graaforgaan, bij slakken kruiporgaan (kruipzool), bij inktvissen ➝ trechter en armen (aan kop).

1962
2021-02-25
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

voet

bij orgel gebruikelijke aanduiding (symbool: ’) van de toonhoogte. Een open labiaalpijp die de toon C doet horen is ca 8 voet (ca 2,63 m) lang. Bij een lengte van 4 voet klinkt de pijp een octaaf hoger, bij een lengte van 16 voet een octaaf lager.

Lees verder
1954
2021-02-25
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Voet

pes (mv. pedes); zie ook klomp-, plat- en spreid-v.

1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Voet

m. (-en), 1. lichaamsdeel waarop men staat, het naar voren gerichte onderste gedeelte (of liever de voortzetting) van het been beneden de enkel, door een gewricht er mee verbonden, bij de mens en bij sommige dieren : de mens en de vogels hebben twee voeten; grote, kleine, fijne, lompe voeten; zijn voet is verstuikt: — ...

Lees verder
1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Voet

(van de mens), bestaat uit 1. de voetwortel, die met een gewricht (enkel) verbonden is met het scheenbeen en kuitbeen; 2. middenvoetsbeenderen-, tenen. Elke teen bestaat uit 3 kootjes behalve de grote teen; z Voetafwijkingen.

Lees verder
1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Voet

Het onderste deel der ledematen bij de gewervelde landdieren; bij den mensch alleen van de achterste ledematen. Zij vormen het steunvlak, waarmede de dieren bij staan of loopen op den grond rusten. De beenderen, welke de v. steunen, nl. de → voetwortelbeentjes, de middenvoetbeentjes en de teenleden, vormen gezamenlijk het voetskelet. Bij de la...

Lees verder
1921
2021-02-25
Levende taal

T. Pluim - 1921

Voet

Ook dit lichaamsdeel komt in vele uitdrukkingen voor. 1. Voet bij stuk houden, zie Stuk. 2. Voet geven aan iets: iets aanmoedigen, steunen; letterlijk: een steunpunt voor den voet geven 3. Iemand den voet dwars zetten: hem tegenwerken, hem hinderen in de uitvoering van zijn plan. Door den voet dwars te zetten kan hij niet of slechts moeilijk verder...

Lees verder
1916
2021-02-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Voet

Een thans meest oude lengtemaat, ontleend aan den voet van een volwassen mensch. Is zeer verschillend, o. a. Amsterdamsche voet = 11 duim — 283.133 mM. ; Rijnlandschevoet = 12duim =313,9465 mM Brusselsche of Belgische voet = 275.7503 mM. ; 1 Engelsche voet =12 inch = 304.8 mM.

Lees verder
1916
2021-02-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Voet

Voet - lengtemaat van ± 30 c.M. Bij ons wordt meestal een Rhijnlandsche voet bedoeld van bijna 31,4 c.M. ; een veenvoet in de veenkoloniën is 31 c.M. ; een v. in Engeland en Rusland is 30,5 c.M., in Denemarken en Noorwegen 31,4 c.M., in Zweden 28,3 c.M., in Zwitserland 30 c.M., in Frankrijk 32,5 c.M., in Oostenrijk 31,6 c.M.

1910
2021-02-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Voet

Voet - lengtemaat in Engeland en Rusland. 1. Engeland. 1 yard = 3 voet, 1 voet = 0.30479 m. 2. Rusland. 1 voet =12 duim = 1/7 Saschen = de Engelsche voet = 0.30479 m.

1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VOET

VOET - m. (-en), lichaamsdeel van mensch en dier dat hun tot steun dient; inz. bij menschen het onderste gedeelte van het been beneden den enkel: bij dieren heet dat gedeelte poot of klauw ; de mensch en de vogels hebben twee voeten; zijn voet is verstuikt; — op bloote voelen gaan, zonder kousen of schoenen aan ; op handen en voeten kruipen;...

Lees verder
1870
2021-02-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Voet

Voet (De), het onderste uiteinde van ’s menschen been, wordt verdeeld in den voetwortel (tarsus), den middenvoet (metatarsus) en de teenen. De eerste, bestaat uit zeven korte, dikke beenderen, die echter niet, zooals bij den handwortel, in twee dwarsche rijen, maar gedeeltelijk boven en gedeeltelijk naast elkander gelegen zijn. Het kootbeen (astrag...

Lees verder