Synoniemen van voeren

2020-02-19

voeren

voeren - regelmatig werkwoord uitspraak: voe-ren 1. in een bepaalde richting gaan ♢ de trein voerde ons naar het zuiden 1. dat voert te ver [dat gaat te ver, dan dwalen we te veel af] 2. voedsel geven ♢ heb je de kippen al gevoerd? 1. iemand...

2020-02-19

voeren

voeren - Werkwoord 1. geleiden, ergens heen brengen De gijzelaar werd geblinddoekt naar het schavot gevoerd''. 2. kleding aan de binnenkant van een isolerende laag voorzien Deze jas is met bont gevoerd. 3. (veeteelt) dieren te eten geven Voer dat maar aan de varkens! 4. een kind eten in de mond stoppen Het duur...

2020-02-19

Voeren

Voeren - Weer een onderwerp, waarvan een volledige behandeling hier tot de onmogelijkheden behoort. Toch kan ik u ruim voldoende wenken geven om u zoveel variatie te bezorgen, dat u onder alle omstandigheden de beste voermethode kunt toepassen. Mag ik beginnen met een wet te ge¬ven, waarvan u zich slechts in een zeer enkel geval mag onttrekken: Voer nooit met stoffen die gemakke¬lijk in het water kunnen verzuren. Aardappels, peulvruchten e.d. bij¬voorbeeld. Als wij hengelaars nu ook...

2020-02-19

voeren

voeren - Beschrijft de actie van het geven of leveren van voedsel aan een ander.

2020-02-19

Voeren

zie Brengen.

2020-02-19

voeren

Aanbrengen van spreidsel of voering tussen kinderbinten en vloerdelen, opdat de naden tussen de vloerdelen van onderaf niet zichtbaar zullen zijn. Het bestek van het stadhuis van Delft uit 1618 geeft hiervoor aan dat gebruikt moeten worden wagenschotbladen, niet minder dan 9 duim breed, drie uit een duim dik, glad geschaafd en gespijkerd op elke voet.

2020-02-19

voeren

voeren - (argot), lokken, meetronen.