Wat is de betekenis van Voeding (in verband met tandbederf)?

1938
2021-03-07
Voedings en Genotsmiddelen

Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen door dr. M. Wagenaar. 1e druk 1938.

Voeding (in verband met tandbederf)

Voeding (in verband met tandbederf) - Het tandbederf, de tandcaries, heeft zich vooral bij de cultuurvolkeren sterk uitgebreid. Men kan niet aannemen, dat de tandverzorging hier minder of ondoelmatiger zal zijn dan bij de natuurvolkeren, integendeel, deze zal bij beschaafde volken allicht meer geperfectioneerd zijn. De eenige oorzaak zal dus (behal...

Lees verder