Wat is de betekenis van Vluchteling?

2023-10-02
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2023)

Vluchteling

Een vluchteling slaat op de vlucht voor vervolging, oorlog en staatsgeweld. Een refugié duikt onder, verschuilt zich in een ziekenhuis of zoekt in een gebedshuis bescherming omdat basale rechten ontbreken. Ontheemding, verbanning, etnische zuivering en gedwongen repatriëring dragen bij aan vluchtpogingen naar buurlanden. Vluchten uit li...

2023-10-02
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

vluchteling

Het begrip vluchteling heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iemand die gevlucht is. iemand die zijn land van herkomst ontvlucht of ontvlucht is; iemand die vlucht of gevlucht is; iemand die op de vlucht is. 2) iemand die voortvluchtig is. iemand die ontsnapt is en/of op de vlucht is voor de politie; iemand die voortvluchtig is; iem...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over Vluchteling?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vluchteling

vluchteling - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die op de vlucht is Er kwam door de oorlog in het buurland een groot aantal vluchtelingen naar Syrië. Woordherkomst Naamwoord van handeling van vluchten met het achtervoegsel -ling met het invoegsel -e-

2023-10-02
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Vluchteling

Niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Zie ook: Asielverzoek

2023-10-02
Begrippen Immigratie en Naturalisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (2017)

Vluchteling

Een vluchteling is een asielzoeker van wie is vastgesteld dat hij ‘gegronde redenen’ heeft om in zijn land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege: - ras - godsdienst - nationaliteit - politieke overtuiging - het behoren tot een bepaalde sociale groep

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vluchteling

vluchteling - zelfstandig naamwoord uitspraak: vluch-te-ling 1. iemand die is weggegaan om ergens aan te ontkomen ♢ de vluchtelingen kregen onderdak in de kerk Zelfstandig naamwoord: vluch-te-ling de vluchteling...

2023-10-02
Manon Stravens

Journalist

Vluchteling

Een vluchteling verlaat zijn thuisland uit gegronde vrees voor vervolging wegens politiek, etnisch en/of religieus conflict, ras, godsdienst, nationaliteit, seksuele voorkeur, het behoren tot een bepaalde sociale groep of een politieke overtuiging. In eigen land kan de vluchteling geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. Eind 2014 zijn er we...

2023-10-02
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Vluchteling

Iemand die in eigen land niet veilig is en om die reden naar een ander land vlucht.

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vluchteling

s., flechtling.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vluchteling

m. en v. vluchtelingen (persoon, die op de vlucht gaat of is); vr. ook vluchtelinge.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vluchteling

('vluchteling) m. (-en) hij die vlucht of gevlucht is.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vluchteling

m. (-en), iemand die vlucht of gevlucht is.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VLUCHTELING

VLUCHTELING - m. en v. (-en), die vlucht, die gevlucht is. VLUCHTELINGE, v. (-n).