Wat is de betekenis van vloer?

2019
2021-01-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vloer

vloer - Zelfstandignaamwoord 1. bodem van een ruimte in een gebouw vloer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van vloeren ♢ Ik vloer 2. gebiedende wijs van vloeren vloer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoor...

Lees verder
2018
2021-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vloer

vloer - zelfstandig naamwoord 1. grondvlak van een ruimte ♢ wij hebben een vloer van planken 1. de vloer met hem aanvegen [hem vernietigende kritiek geven] 2. bij iemand over de...

Lees verder
2017
2021-01-26
Televisiemakers

Jargon & Slang van Televisiemakers

Vloer

Vloer - studio waar de opnamen plaatsvinden. Eng. floor.

2008
2021-01-26
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

vloer

TU - turntoestel voor dames en heren, waarbij op een vierkante mat van 12 bij 12 m een serie turnoefeningen wordt uitgevoerd, bestaande uit acrobatische series (aan begin, midden en einde van de oefening, meestal uitgevoerd over de ‘diagonaal’), lenigheids-elementen (bv. spagaat) en balansonderdelen (bv. zweefstand), met tussendoor bewegingen, pass...

Lees verder
2003
2021-01-26
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

vloer

vloer - Jargon voor de plaats in een beursgebouw waar de handel daadwerkelijk plaatsvindt.

1982
2021-01-26
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

VLOER

Vroegere zeearm tussen het eiland Wulpen en het vasteland van Groede en Nieuwvliet (West Zeeuws-Vlaanderen); deel van de vaarroute naar het Zwin; vermeld in 1252; een zijtak van de Vloer was de → Havele. Willem van Oostervant voer in 1303 met een vloot uit Arnemuiden door de Vloer naar Terhofstede, waar een onfortuinlijke zeeslag tegen de Vlam...

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vloer

m. (-en), 1. vlak gemaakt gedeelte van de grond binnensof buitenshuis; 2. plaatvormige constructie als verticale indeling en tevens verstijving van een gebouw, bodem van een vertrek en het vlak daarvan, zowel op de begane grond als op een verdieping, m.n. als constructie van hout of ander materiaal; in engere zin de op balken rustende laag planken...

Lees verder
1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vloer

m. (-en), 1. bodem, bep. de kunstmatige, aangelegde bodem van een huis of vertrek: een houten, planken, een stenen, marmeren vloer’, primitieve hutten met een aarden vloer; er ligt een kleed op de vloer; de vloer doen, boenen ; — (timm.) een vloer op wervels, waarbij de aangedreven planken niet op de ribben v...

Lees verder
1949
2021-01-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vloer

onderdeel van huis of gebouw, waarbij men naar de ligging onderscheidt: kelder-, verdiepingen zolder-V.; naar de constructie holle, dek-, onder- en draag-V.; naar het materiaal houten en stenen V. Een vloerconstructie bestaat in het algemeen uit een dekvloer, een ondervloer, de draagconstructie en het plafond. De meer bijzondere dekvloeren kunnen v...

Lees verder
1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vloer

1° (bouwk.), begaanbaar horizontaal plat vlak binnenshuis; gewoonlijk met kunstmiddelen vlak gemaakt en versterkt tegen slijtage. Het eenvoudigste is de v. op den beganen grond; deze kan (als bijv. in boerenschuren) verkregen worden door rechtstreeksche verharding van het aardoppervlak; bijv. door het opbrengen van een (bij droging verhardende)...

Lees verder
1898
2021-01-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VLOER

VLOER - m. (-en), bodem, grond (inz. van een vertrek): een houten, planken vloer; — (timm.) een vloer op wervels, de aangedreven planken van een vloer die niet op de ribben vastgespijkerd, maar door latten verbonden zijn; na het krimpen wordt zoo’n vloer nogmaals aangedreven; — een steenen, marmeren vloer; er ligt een kleed op de...

Lees verder