Wat is de betekenis van vloed?

2021
2021-05-15
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Vloed

Vloed is het getijde waarin de waterspiegel stijgt. Bij vloed kan het water ook de hoger gelegen gedeeltes aan de kust bereiken waardoor er minder strand is te zien. Tijdens de vloed komt het water regelmatig omhoog. Dit ontstaat door de aantrekkingskracht van de maan die in een constante baan om de aarde draait. Hierdoor is per dag een ander beeld...

Lees verder
2019
2021-05-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vloed

vloed - Zelfstandignaamwoord 1. stromende vloeistof met daarmee gepaard gaande verhoging van de vloeistofstand De stortbui zorgde voor een plotselinge vloed die de rivier buiten zijn oevers deed treden. 2. hoog water, getij 3. (medisch) uittrede van lichaamsvocht Antoniemen laagtij...

Lees verder
2018
2021-05-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vloed

vloed - zelfstandig naamwoord 1. verschijnsel waarbij het water steeds verder op het strand komt ♢ er is bijna geen zand over, het is vloed 2. grote stroom of hoeveelheid ♢ er kwam een vloed van woorden uit z...

Lees verder
1993
2021-05-15
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Vloed

Hoogste waterstand in de getijdenschommeling. Deze treedt op wanneer de vloedstroom ophoudt en de ebstroom begint. De term vloed wordt ook gebruikt voor de gehele periode van rijzend water, dus tussen laagwater en hoogwater. Zie ook: eb Zie ook: getij

Lees verder
1981
2021-05-15
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vloed

zie eb en vloed en getijden.

1977
2021-05-15
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

vloed

vloed - 1°. Menstruatie. Sommige (vrouwen, H.) hebben d' Ader-Iatingen van nooden, voornament lijk dan wanneer hare Vloede... wijse, lijdt ende Koleur veranderen, BONTIUS e.a., O. en W.-I. Warande 235 [vert. 1694].2°. witte overmatige afscheiding van vaginaal vocht. Een half loot van dien met rooden wijn inghenomen, stopt ... den witte...

Lees verder
1973
2021-05-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vloed

m. (en), 1. stroom, stromende massa; vandaar overstelpende massa, geweldige stroom: een van scheldwoorden, van tranen, van licht, van brochures, van emigranten; 2. het wassen van het water, wassend water; hoogwater (➝ getijde): de — komt opzetten; bij, met (de) —; de — keert, kentert, loopt af; 3. overstroming: de Sint-Elisabeth...

Lees verder
1971
2021-05-15
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Vloed

Vloed - periode van het → getij vanaf laagwater tot en met hoogwater, waarin het water rijst.

1954
2021-05-15
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Vloed

baarmoederbloeding, zie aldaar; —, witte (fluor alba) zie afscheiding.

1952
2021-05-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vloed

s., floed; (van zeewater), tij (it); het wordt, it wetter komt oan, komt op, floeit; een hoge —, in bêst tij wetter; dekomt sterk, zwak op, der floeit frijhwat, net folle wetter.

1950
2021-05-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vloed

m. (-en), 1. het vloeien; — (geneesk.) bloedvloeiing uit de geslachtsdelen der vrouw; witte vloed, afscheiding van een wit, melkachtig slijm daaruit; 2.groot watervlak; grote rivier; 3. het wassen van het water, wassend water : het wordt vloed ; de vloed komt opzetten; de vloed doodzeilen, de werking van de vloed te bov...

Lees verder
1949
2021-05-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vloed

de rijzende beweging van het zeewater bij de getijden; ook naam voor de tijd tussen laag- en hoogwater.

1933
2021-05-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vloed

is de rijzing van het water ten gevolge der → getijden. Het woord wordt ook wel gebruikt voor den vloedstroom, zoo spreken bijvoorbeeld loodsen e.d. ook over den „voorvloed”, d.w.z. de opkomende vloedstroom, welke op sommige plaatsen reeds inzet, terwijl het water nog dalende is. Wissmann.

1928
2021-05-15
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Vloed

Zie: Getijden.

1916
2021-05-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vloed

Vloed - de enkel- of dubbeldaagsche beweging van den waterspiegel van een laagsten naar een hoogsten stand. De vloedhoogte is de hoogst bereikte stand. De vloedstroom is de stroom, waarmede het water in het algemeen rijst; niet altijd valt de geheele duur van den vloedstroom samen met rijzend water.

1898
2021-05-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VLOED

VLOED - m. (-en), het vloeien; — (geneesk.) bloedvloeiing uit de geslachtsdeelen eener vrouw; witte vloed, zekere ziekte der vrouwen; — de toestand van iets dat vloeit; groot stroomend water; groote rivier; — wassend water; het wordt vloed; de vloed komt opzetten; den vloed doodzeilen, de werking van den vloed te boven komen; &...

Lees verder
1870
2021-05-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vloed

Vloed, zie Ebbe en Vloed.