Wat is de betekenis van Vliegende tering?

2023-03-29
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Vliegende tering

ftisis galoppans, een zeer snel verergerende, vaak tot de dood leidende (long) tuberculose, hetzij doordat de weerstand tegen de infectie gering was, hetzij dat door samenhang van omstandigheden een sterke miliaire uitzaaiing van tuberkelbacillen plaats vond. 582

2023-03-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Vliegende tering

ernstige vorm van longtuberculose, die in korte tijd tot de dood voert.

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Vliegende tering

Een vorm van → tuberculose, waaraan de patiënt in enkele weken tot enkele maanden te gronde gaat. Dezen vorm ziet men tegenwoordig zelden meer.

2023-03-29
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Vliegende tering

zie Longtering.

2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vliegende tering

bijzonder snel verlopende vorm van longtuberculose, waarbij al na enige maanden of zelfs weken de dood intreedt. Zij komt vooral voor bij personen die een geringe immuniteit tegen tuberculose hebben, of een in het algemeen verminderde weerstand.

2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vliegende tering

Vliegende tering - bijzonder snel verloopende tering, waarbij reeds na eenige maanden of zelfs weken de dood intreedt. Zie TUBERCULOSE.