Synoniemen van vlegel

2019-12-05

vlegel

Het begrip vlegel heeft 2 verschillende betekenissen: 1) vlerk; kwajongen 2) dorsvlegel

2019-12-05

vlegel

vlegel - Zelfstandignaamwoord 1. een dorswerktuig 2. een lompe vent Woordherkomst Afkomstig uit het Latijn: flagellum> (W)-Germaans *flegil.

2019-12-05

Vlegel

Vlegel - een dorschwerktuig, bestaande uit een langen, dunnen en een korten, dikken stok, aan het ééne eind beweegbaar samengebonden door een riem (of gedroogde palinghuid). Bij ’t gebruik wordt de lange stok op en neer bewogen, zóó dat de korte met kracht horizontaal op het op den dorschvloer uitgespreide graan neerkomt. In plaats van vlegels gebruikt men in andere streken kromme dorschstokken uit één stuk.

2019-12-05

VLEGEL

VLEGEL - m. (-s), lange stok, met een anderen korten stok aan het einde bevestigd, inz. dienende om koren te dorschen; — (fig.) lomperd, boerenkinkel. VLEGELTJE, o. (-s).

2019-12-05

vlegel

vlegel - Werktuigen bestaande uit een houten stok of steel, aan het uiteinde waarvan een dikkere en kortere stok, de zwengel, zodanig is bevestigd dat hij vrij kan draaien. Ze worden gebruikt om koren te dorsen.

2019-12-05

Vlegel

Het dorschen met den v. raakt door het invoeren van de dorschmachine meer en meer in onbruik. Het eigenlijke slaande deel van den v. is een eenigszins kegelvormig stuk hout van ong. 60 cm lengte: de vlegelklop, die door middel van leeren riemen bevestigd is aan een leeren hoedje, hetwelk zich aan het uiteinde van den ca. 1,30 m langen vlegelstok bevindt. Dewez.