Wat is de betekenis van visum?

2022
2022-11-27
Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie

Visum

Vreemdelingen uit bepaalde landen moeten een visum hebben voordat zij naar Nederland mogen komen. Dit visum moet worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in hun eigen land. Meteen visum mag een vreemdeling maximaal drie maanden blijven, (zie ook Schengenvisum en kort verblijf Vluchtelingen Mensen die aannemelijk...

Lees verder
2021
2022-11-27
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

visum

Officiële toestemming van een overheid om een land binnen te reizen en/of te verblijven voor een bepaalde tijd. Een visum wordt afgegeven door het land waar u als reiziger naartoe gaat. Door dit document uit te geven kan het land controle uitoefenen wie er wel of niet het land binnenkomt. Deze dient u dus voordat u op reis gaat aan te vragen en bet...

Lees verder
2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

visum

visum - Zelfstandignaamwoord 1. een officiële toestemming een land binnen te reizen en in dat land te verblijven, afgegeven door het betreffende land. Om sommige landen binnen te reizen is er een visum nodig. 2. het bewijs dat een architect is ingeschreven bij de Orde van Architecten. ...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

visum

visum - zelfstandig naamwoord uitspraak: vi-sum 1. vergunning om een land in- of uit te reizen of om er te verblijven ♢ je hebt een visum nodig als je naar Ethiopië wilt Zelfstandig naamwoord: vi-sum het visum...

Lees verder
2017
2022-11-27
Euroreizen

Schrijver op Ensie

Visum

Een visum is een toelating die u bekomt om een bepaald land te bezoeken binnen een bepaalde periode. Een visum moet u steeds aanvragen aan de ambassade in België, van het bezoekende land. Die toelating wordt steeds genoteerd in uw internationaal reispas.

2013
2022-11-27
Reiswoordenboek

Reisbegrippen omschreven

Visum

Een visum is, samen met je paspoort, het bewijs dat je een bepaald land mag bezoeken. Een visum wordt afgegeven voor een bepaalde duur. Een visum is voor vertrek aan te vragen bij de ambassade van het land waar je heen wilt. Het "toegangsbewijs" wordt in je paspoort gestempeld of er in geniet.

2005
2022-11-27
Mens en recht

Mens en recht

visum

Toestemming van de regering om gedurende korte tijd in een land te verblijven.

1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Visum

[Lat. = gezien] op een paspoort aangebrachte vergunning door het consulaat van een bep. land om in dat land toegelaten te worden (geen permanente verblijfsvergunning) of daar doorheen te reizen, soms ook om een land te verlaten (uitreisvisum).

1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Visum

vergunning om een land te bezoeken; verklaring dat men het gezien heeft

1990
2022-11-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

visum

visum - Officiële aantekening in een paspoort door de daartoe bevoegde ambtenaren, waarmee wordt aangegeven dat een paspoort is gecontroleerd en dat de houder toestemming heeft om verder te reizen.

1981
2022-11-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

visum

(Lat.: gezien), verklaring geplaatst in het paspoort door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van het land waarheen de houder zich wenst te begeven. Het verlenen van een visum betekent dat er geen bezwaar is tegen verblijf in de betreffende staat.

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Visum

[Lat., het geziene], o. (visa, -s), verklaring dat of omtrent wat men gezien heeft; visum repertum, schriftelijk verslag van een lijkschouw; zijn visum op een stuk plaatsen, het ‘voor gezien’ tekenen; een visum op een pas, paraaf (resp. stempel) door de diplomatieke vertegenwoordiging van een land uitgereikt als vergunning om naar of do...

Lees verder
1955
2022-11-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Visum

aantekening in paspoort als toestemming een bepaald land binnen te gaan; i.h.a. voorgezien-verklaring

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Visum

(Lat.), o. (visa), het gezien-hebben ; verklaring: dat of omtrent wat men gezien heeft; visum repertum. schriftelijk verslag, door deskundigen opgemaakt, van enig onderzoek door hen op ambtelijke of gerechtelijke last volbracht, inz. van lijkschouw ; — zijn visum op een stuk plaatsen, het,,voor gezien” tekenen ; een Vis...

Lees verder
1949
2022-11-27
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Vīsum

1. i, n. in ’t alg., het geziene, verschijning, beeld, turpia visa, Prop. 2. i, n. in ’t bijz., verschijning (in de droom), droomgezicht, -beeld, visa somniorum, Cic., perterritus visis, Cic.; phantasie, -beeld.

Lees verder
1949
2022-11-27
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Visum

(Lat., gezien), aantekening in een paspoort door een diplomatieke vertegenwoordiger of consul van een bepaald land, waardoor men toestemming krijgt dat land binnen te reizen.

1948
2022-11-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

visum

(Lat.) o. ondertekening ten bewijze van echtheid v. e. stuk; het ~, het „gezien”; ~ repertum, o. schouwverslag (van deskundigen), verslag van (geneeskundig) onderzoek, verslag v. e. lijkopening.

1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

visum

o. visa (Lat. het geziene: de ondertekening als echtheidsbewijs enz.; het „gezien”): een Belgisch visum op de passen; repertum, geneeskundig verslag van de bevinding, b.v. bij lijkschouw enz., (s = z).

1933
2022-11-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Visum

d/d betreffende autoriteit, gewoonlijk consul, o/e paspoort vermelde machtiging om het land, dat hij vertegenwoordigt, binnen 1e komen, eventueel daar korteren of längeren tijd te verblijven.

1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Visum

Sommige landen eischen, dat vreemdelingen, die dit land willen bezoeken, hun paspoorten door den gevolmachtigde van dat land in hun woonplaats laten waarmerken, d.i. van een visum voor dat land laten voorzien.