Synoniemen van Visie

2020-04-06

Visie

Een visie is een kijk of mening van iemand op iets. Dit kan gaan over de visie op het leven, de ethiek of een lange termijn perspectief voor het bedrijfsleven. Vanaf het vroegste levensbegin leren mensen ergens een visie op te ontwikkelen. Soms krijgt iemand van zijn of haar ouders een visie mee; dit kan gaan over een bepaald geloof of een levensfilosofie, zoals bijvoorbeeld het christendom. Maar ook als het om kleinere zaken gaat kan iemand daarover een visie hebben: "Mijn ideale visie op de va...

2020-04-06

Visie

Je staat ergens (willekeurige startsituatie) en je wilt ergens naar toe (het doel). Het begin van een route. Er moeten keuzes worden gemaakt. Is er vooraf over de keuzes nagedacht, dan heet dat visie. De kans op consistentie en daarmee de kans op succes is veel minder bij gebrek daaraan. Visie is een ander woord voor koers. De voorfase van het bepalen van een visie is het onderzoeken van de tendensen. Het bestuderen van ontwikkelingen vormt hiervan de basis. Zowel bij het volleybal, AZ en de DSB...

2020-04-06

Visie

Waar visie ontbreekt komt het volk om of verwildert het volk, als de politiek geen visie toont, gaat het volk ten onder, raakt in verwarring. Deze uitdrukking is bekend in de formulering uit 1973 van de socialistische politicus Joop den Uyl. Hij heeft die niet aan een bestaande Nederlandse bijbelvertaling ontleend, zoals Jaap Engelsman in zijn citatenverzameling (2004) uitlegt, maar ze is waarschijnlijk op het Engels geënt waar de uitdrukking ook gebruikt wordt. Men vindt de desbetreffende bijbe...

2020-04-06

Visie

Visie is de laatste jaren één van de meest gebruikte maar minst begrepen woorden in de taal van bedrijfsstrategie geworden. In de visie schetst het management de markt of klantsituatie die het voor de beoogde bedrijfsactiviteit voorziet in de komende tien jaar. Waar geloven het management en de investeerders in, wat zijn hun overtuigingen, hoe ontwikkelt de markt zich verder? Sommige bedrijven kiezen een langere termijn dan tien jaar. De visie weerspiegelt in elk geval het beeld waar de markt te...

2020-04-06

visie

Het referentiekader, de overtuiging en de opvattingen van een organisatie.

2020-04-06

visie

De manier aan waarop een organisatie naar de toekomst kijkt; een langetermijnblik die een beeld schetst van een ‘ideale wereld’ volgens de organisatie.

2020-04-06

Visie

Het gemeenschappelijk toekomstbeeld dat het management van de organisatie heeft geformuleerd.

2020-04-06

visie

Een inspirerend toekomstbeeld voor een organisatie.

2020-04-06

visie

visie - Zelfstandignaamwoord 1. de wijze waarop men zaken beoordeelt of beschouwt Woordherkomst Afkomstig van het Latijnse visio (“zien”), zelfstandig naamwoord van actie van visus (“dat wat gezien is”), van het werkwoord videre (“zien”) + suffix -io. Verwante begrippen dunk, gezichtspunt, kijk, mening, opinie, zienswijze

2020-04-06

visie

visie - zelfstandig naamwoord uitspraak: vi-sie 1. de manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt ♢ ik heb mijn visie op de gebeurtenissen gegeven Zelfstandig naamwoord: vi-sie de visie de visies Synoniemen kijk, zienswijze

2020-04-06

VISIE

VISIE - v. gezicht; inzage : ter visie liggen (van stukken, staten, bestekken enz.); —,( ...siën), visioen.

2020-04-06

Visie

In een visie staat beschreven hoe de organisatie in een voorliggende periode gestalte denkt te geven aan haar missie.

2020-04-06

visie

visie - v. gmv. gezicht; inzage; ter visie liggen (van stukken, staten, bestekken enz.)

2020-04-06

visie

visie - v., inzage; aanschouwing;het zien; „ter visie leggen”:openlijk ter inzage leggen.

2020-04-06

visie

v. het zien, aanschouwing, inzage; ter ~, ter inzage, ter lezing.

2020-04-06

visie

v. (-s) [F . < Lat. visio d. i.] I. Eig. 1. Algm. het zien, gezicht. 2. Inz. het inzien, inzage: bestekken die ter liggen. II. Metn. wat men innerlijk ziet, vizioen.